Lettere å lagre fritidsbåter i Norge

Tollvesenet har endret reglene slik at det nå blir lettere for turister å lagre båtene sine i Norge.

– Fra 5. oktober har reglene blitt endret slik at båteiere som besøker Norge, på en enkel måte kan etterlate båtene sine her over vinteren, og fortsette ferden langs kysten våren etter.

Det sier underdirektør Louise Holtoug Amundsen i toll- og merverdiavgiftseksjonen i Toll- og avgiftsdirektoratet i en pressemelding.

Tidligere kunne utenlandske båteiere etterlate båten i Norge i maksimalt seks uker. Utover denne tidsrammen kunne lagring kun skje på formelt godkjente tollagre.

Inntil to år

Toll- og avgiftsdirektoratet har nå endret regelverket slik at utenlandske båteiere kan lagre båtene privat i inntil ett år.

– Båteierne må på forhånd søke Tollvesenet om slik tillatelse. Etter ett år kan båteierne også søke Tollvesenet om å få lagre båten ytterligere ett år i Norge, dersom dette blir nødvendig, forklarer Holtoug Amundsen.

I og med at båteierne på forhånd må søke Tollvesenet om tillatelse til privat lagring, ivaretar forslaget også Tollvesenets behov for kontroll og innkreving av avgifter og toll.

– Positiv respons

Forslag til nytt regelverk ble lagt fram i juli i år, med høringsfrist 29. august.

– Vi fikk kun positiv respons på forslaget i høringsrunden. Nå er reglene vedtatt og på plass før vintersesongen, sier Louise Holtoug Amundsen.

Les også: Vil gjøre det lettere å lagre båter i Norge 18.07.2011

Søknadsskjema

Det er utarbeidet et søknadsskjema for lagring, og retningslinjer for hvordan tollregionene skal bruke regelverket i praksis. I og med at regelverket er vedtatt, er tollregionene klare for å motta søknader allerede fra onsdag 5. oktober. Interesserte båteiere kan kontakte den aktuelle tollregionen direkte, opplyser Tollvesenet.