Fiskerikommisjon møtes i Kaliningrad

Den 40. sesjon i Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon finner sted i Kaliningrad i perioden 10. – 15. oktober 2011.

Kommisjonen arbeider for å sikre en rasjonell og bærekraftig forvalting og gjennomføring av fisket etter torsk, hyse, lodde og blåkveite, som Norge og Russland forvalter i felleskap i Barentshavet.

– Det norsk-russiske fiskerisamarbeidet er avgjørende for en bærekraftig forvaltning av fiskeressursene i Barentshavet. Kommisjonen fastsetter blant annet kvoter på våre felles bestander, som gir grunnlag for et fiskeri med en samlet førstehåndsverdi på nærmere 10 milliarder kroner. Videre har aktiv innsats fra kommisjonen og de to landenes myndigheter, bidratt til at vi har fått bukt med det ulovlige og urapporterte fisket av torsk og hyse i Barentshavet, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

– Bestandssituasjonen i Barentshavet er for tiden på et historisk høyt nivå. Dette gir et godt utgangspunkt for årets møte og illustrerer hvor avgjørende det er med stabile forvaltningsregimer og et tillitsfullt samarbeid, avslutter fiskeri- og kystministeren.

Departementsråd Jørn Krog er forhandlingsleder og leder for den norske delegasjonen.

Les også: 40 år med loddetokt i Barentshavet 10.10.2011