– Sjømatnasjonens lyse framtid

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen deltok i dag på Austevollseminaret 2011.

– Austevoll er et utmerket eksempel på de kreative og levende kystsamfunnene vi har langs norskekysten. Samlet sett huser denne regionen mye kunnskap og høy kompetanse om norsk sjømatnæring, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen da hun deltok på Austevollseminaret i dag, melder Fiskeri- og kystdepartementet.

Statsråden har merket seg at vi nå ser et stort antall ny-kontraheringer i fiskeflåten, og nå også i havfiskeflåten.

– Det viser en gledelig optimisme, at det er tro på framtida, og at det er mulig å investere i nye fartøy også innenfor dagens rammebetingelser, sa Berg-Hansen.

Hun kom også inn på at Sunnhordland/Hardanger har noen særegne utfordringer når det gjelder havbruk. Derfor understreket hun at det er viktig å ta vare på oppdrettsnæringas «produksjonslokale» som er naturen selv.

– Samtidig ønsker vi å beholde en livskraftig næring også her. Vi har derfor lagt en begrensning på videre produksjonsvekst i dette området, ved å sette et tak på hvor mye fisk som kan stå i sjøen, til enhver tid, sa Berg-Hansen.

– Selv om framtida for sjømatnæringa i det alt vesentlige ser lys ut, sa Berg-Hansen at det er viktig å nye steg og finne nye måter for hvordan vi kan utnytte de forutsetningene vi har som sjømatnasjon. For regjeringa har satt høye mål for denne næringa.

– Nå har vi i Fiskeri- og kystdepartementet startet arbeidet med ei ny stortingsmelding om nettopp dette: Norge som verdens fremste sjømatnasjon. For vi har, helt bokstavelig talt, et hav av muligheter, som kan gjøre oss enda bedre, understreket fiskeri- og kystministeren.

Les mer
Fiskeriets og havbrukets fremtid - Tale av Lisbeth Berg Hansen