Fiskerikommisjonen åpner eget nettsted

Nettstedet JointFish.com skal formidle kunnskap om fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland.

Nettstedet ble åpnet under den 40. sesjonen i den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen, melder Fiskeri- og kystdepartementet.

– Denne nettsiden skal kommunisere til verden hva den norsk-russiske fiskeriforvaltningen har fått til gjennom et langvarig og tillitsfullt samarbeid i Barentshavet. Vi har lyktes med en felles, bærekraftig marin forvaltning, til glede for dagens fiskeflåte i Barentshavet, så vel som for fremtidige generasjoner. Vi ønsker at vårt samarbeid skal være et eksempel til etterfølgelse globalt, derfor vil vi fortelle vår historie, sier departementsråd Jørn Krog.

Det norsk-russiske fiskerisamarbeidet er tuftet på felles marin forskning og på langsiktig, bærekraftig forvaltning av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet. Fiskerikommisjon har hatt årlige møter siden 1976, for å fastsette felles kvoter og harmonisere teknisk regelverk og kontrolltiltak. Den norske og russiske fiskeflåten har gjensidig tilgang til hverandres farvann.

Les også: Norsk-russisk fiskeriavtale for 2012 14.10.2011

Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen har vært, og er fortsatt, et av de viktigste institusjonelle knutepunktene mellom Norge og Russland.

På jointfish.com finner du fakta om kommisjonens historie, funksjon, virkeområde og om forskningen som ligger til grunn for den felles bestandsforvaltningen.

Nettstedet skal videreutvikles i tiden fremover og bli fullt tilgjengelig på norsk, russisk, og engelsk.

Gå til nettstedet her: JointFish.com