Her er styringsgruppen for «Hav21»

Fiskeri- og kystdepartementet har nå oppnevnt styringsgruppen for «Hav21», som skal bidra til å gjøre Norge til verdensledende på havforskning.

Sentrale representanter fra viktige forskningsinstitusjoner, næringer og forvaltningsorgan er representert. Gruppen skal utarbeide en bred og samlet strategi for marin forskning og utvikling.

Leder for gruppen er Liv Monica Stubholt fra Aker Clean Carbon.

Strategien skal tegne opp hvordan Norge bør innrette den samlede marine forskningsinnsatsen for å fremme en bærekraftig forvaltning og utnyttelse av marine biologiske ressurser. Målet er at Noreg skal ha en globalt ledende posisjon når det gjelder kunnskap knyttet til hav og havforvaltning, skriver Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.

Strategigruppen skal komme opp med en forsknings- og utviklingsstrategi (FoU) innen utgangen av 2012.

Les også: Startskot for strategi «Hav21» 11.10.2011

Strategigruppen har følgende sammensetning:

 • Liv Monica Stubbholt (leder) - Aker Clean Carbon AS
 • Tore Nepstad - Havforskningsinstituttet
 • Liv Holmefjord - Fiskeridirektoratet
 • Torger Reve - Handelshøyskolen BI
 • August Fjeldskår - Fisker
 • Alf Helge Aarskog - Marine Harvest ASA
 • Åse Aulie Michelet - Konsulent
 • Harald Gjein - Mattilsynet
 • Hill-Marta Solberg - Fylkesmannen i Nordland
 • Unni Steinsmo - SINTEF
 • Olaf Styrvold - Universitetet i Tromsø
 • Christina Abildgaard - Norges forskningsråd
 • Arne Karlsen - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
 • Helge Drange - Universitetet i Bergen/Bjerknessenteret for klimaforskning
 • Nina Jensen - WWF
 • Bjørn Fossli Johanssen - Polarinstituttet
 • Yngve Svarte - Direktoratet for naturforvaltning
 • Signe Nåmdal - Klima- og forurensningsdirektoratet