Aker Seafoods vil rendyrke fangst

Frysetråleren «Vesttind» tilhører Nordland Havfiske AS. Foto: Aker Seafoods ASA

Styret i Aker Seafoods ASA foreslår å dele eierskapet i selskapets to virksomheter. Aksjene i Norway Seafoods Group AS deles ut til aksjonærene i Aker Seafoods.

Dette er i henhold til planen som ble iverksatt og kommunisert i første halvår 2010, skriver Aker Seafoods ASA i en pressemelding.

Les også: Farstad ny konsernsjef i Aker Seafoods 25.06.2011
Les også: Aker Seafoods forbereder omstilling 14.04.2010

Norway Seafoods videreutvikles som eget selskap

– Norway Seafoods skal utvikles videre som eget selskap. Styrets forslag er å dele ut Norway Seafoods-aksjene til aksjonærene i Aker Seafoods, slik at hver enkelt aksjonær i Aker Seafoods blir direkte eier i Norway Seafoods. Rendyrking i to selvstendige selskaper er en naturlig videreføring av arbeidet for å forbedre både fangst og foredling, sier konsernsjef Thomas Farstad i Aker Seafoods.

Norway Seafoods videreutvikles som et spesialisert selskap innen foredling, salg og markedsføring av hvitfisk. Styrets forslag om å skille ut Norway Seafoods vil bli behandlet på ekstraordinær generalforsamling i Aker Seafoods ASA den 4. november 2011. Norway Seafoods søker å bli notert på OTC-listen, Norges Fondsmeglerforbunds markedsplass for kjøp og salg av unoterte aksjer.

Fire av fem fra dagens konsernledelse i Aker Seafoods, vil utgjøre ledelsen i Norway Seafoods. Det er konsernsjef Thomas Farstad, finansdirektør Gunnar V. Aasbø-Skinderhaug, produksjonsdirektør Johannes Palsson og salgsdirektør Frode H. Mikkelsen. Konserndirektør Olav Holst-Dyrnes i Aker Seafoods, som i dag har ansvaret for fangst, blir konsernsjef i det børsnoterte fangstselskapet Aker Seafoods fra gjennomføringstidspunktet.

– Norway Seafoods har som ambisjon å bli det ledende selskapet på hvitfisk i sine markeder gjennom våre virksomheter i Norge, Danmark og Frankrike. Norway Seafoods skal være en leveringsdyktig partner for våre kunder, en god arbeidsplass og en lønnsom investering for våre eiere, sier Thomas Farstad.

Ønsker industrikvoter

Aker Seafoods vil arbeide for å skape mer fleksible ordninger for fiske av kvotegrunnlaget til selskapet. Formålet er å bidra til at råstoff til foredling kan tilføres på en måte som ivaretar interessene til både fiskeri- og foredlingsindustrien på en mer optimal måte enn i dag. Opprettelse av en industrikvoteordning, hvor kvoten disponeres av industrien og kan fiskes fritt med hensyn til fartøy og redskap er en slik mulighet, mener Aker Seafoods ASA. En slik ordning er ikke tillatt i dag.

– Vi oppfatter det som positivt at Aker Seafoods så tydelig signaliserer at de ønsker å være med å utvikle foredlingsindustrien i Norge. En etablering av en ny industrikvoteordning basert på deler av Aker Seafoods sine kvoter, vil være et viktig bidrag til sikre og gode arbeidsplasser i fremtiden. Vi vil trenge hjelp fra myndigheter og andre skal vi lykkes med dette, sier Bjarne Kristiansen, konserntillitsvalgt i Aker Seafoods.

– Norway Seafoods konkurrerer i et internasjonalt marked med lavkostland som Kina, sier Thomas Farstad. Derfor må vi finne nye løsninger for å bli konkurransedyktige. Vi inviterer til dialog for å få frem gode forslag og nødvendige tiltak og vi vil samarbeide med tillitsvalgte, myndigheter, ordførere, andre politikere og organisasjoner for å skape fremtidsrettede arbeidsplasser. Vårt mål er å skape konkurransekraftig industri i nord, sier Farstad.

Aker Seafoods satser videre som et børsnotert selskap for bærekraftig og effektiv fangst av hvitfisk (torsk, sei og hyse). Rendyrkingen i to selskaper får ingen konsekvenser for trålernes leveringsforpliktelser eller andre konsesjonsvilkår, heter det i meldingen.