Mellom forskning og næring i 10 år

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) fyller 10 år. Fondet har en viktig rolle med å være bindeledd mellom næring og forskningsmiljøene.

Forskningsrådet har nylig fått levert en stor evalueringsrapport av norske fagmiljøer. Rapporten fremhever spesielt havbruksnæringa som et område der Norge har sterke forskningsmiljøer, ekspertise og lang erfaring, melder Fiskeri- og kystdepartementet.

I sin tale til FHF sin fagsamling mandag 28. november, i anledning at FHF fyller 10 år, gikk fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen inn på nye satsingsområder for marin forskning, særlig forskningsstrategien Hav21.

Representanter fra næringen, forvaltningen og kunnskapsmiljøene er invitert til å bidra i arbeidet med forskningsstrategien. Strategien skal tegne opp hvordan Norge bør innrette den samlede marine forskningsinnsatsen.

Les også: Skal legge strategi for marin forskning 29.11.2011

– Vi trenger å få flere også med høyere utdanning til å arbeide i sjømatnæringa. Ikke minst hvis næringa skal få til et økt forskningsengasjement, sa Berg-Hansen avslutningsvis.