Svak nedgang i sjømateksporten i 2011

3 stk. sild på is. Foto: Yvonne Holth / Norwegian Seafood Council

Norsk sjømateksport havnet i 2011 på 53 milliarder kroner.

Etter sju år med sammenhengende vekst opplevde sjømatnæringen et fall i eksportverdien på 1,2 prosent, eller 644 millioner kroner målt mot rekordåret 2010. Det ble eksportert 2,3 millioner tonn fisk og annen sjømat, noe som er en nedgang på 339 tusen tonn sammenlignet med 2010, viser nye tall fra Norges sjømatråd.

2011 ble et historisk år for den tradisjonelle fiskerinæringen med en eksportverdi på 22 milliarder kroner. Dette er en økning på 1,7 milliarder kroner. Aldri før er det blitt eksportert mer sjømat fra denne delen av næringen, skriver Norges sjømatråd i en pressemelding.

Havbruksnæringen eksporterte sjømat for 31 milliarder kroner, noe som er en tilbakegang på 2,3 milliarder sammenliknet med 2010. Tilbakegangen skyldes et prisfall i andre halvår av 2011. Årets resultat er likevel høyt i historisk sammenheng og overgås kun av rekordåret 2010.

– Sett på bakgrunn av den internasjonale konkurransesituasjonen, kan norsk sjømatnæring totalt sett si seg godt fornøyd med sjømateksport for 2011, sier administrerende direktør Terje E. Martinussen i Norges sjømatråd.

Russland og Frankrike er største markeder

Eksporten til EU var på 30,5 milliarder kroner, som er en nedgang på 366 millioner. EU er sjømatnæringens viktigste markedsområde og utgjør 57,5 prosent av totaleksporten. Eksporten til Russland var på 5,2 milliarder kroner. Dette plasserer Russland som Norges viktigste marked i 2011, mens Frankrike beholder en klar andreplass med en eksportverdi på 5,1 milliarder kroner. Japan er det markedet som økte mest i 2011. Veksten var på 404 millioner kroner eller 16 prosent. USA hadde størst nedgang i eksportverdi og eksporten til USA endte på 1,7 milliarder kroner, som er en nedgang på 1,04 milliard kroner.

Havbruk er fortsatt størst

Som følge av et kraftig fall i lakseprisen midtveis i 2011 ble norsk eksport av sjømat fra havbruk redusert med 2,3 milliarder kroner til 31 milliarder kroner. Havbruk utgjør dermed 58,5 prosent av den totale sjømateksporten i 2011. Det ble eksportert laks til en verdi av 29,2 milliarder kroner, mens eksportverdien for ørret endte på 1,4 milliarder kroner. Eksportverdi for andre arter fra havbruk utgjør 400 millioner kroner.

– Etter en periode med særdeles høy laksepris siste halvdel av 2010 og første halvdel av 2011 har nå lakseprisen stabilisert seg på samme nivå som årene før 2010. Dette gjør laksen mer konkurransedyktig og vi ser nå at laksekonsumet øker i flere viktige markeder, sier Terje E. Martinussen.

Rekordår for fiskeri

Med utgangspunkt i et av de beste forvaltningsregimene i verden eksporterte den tradisjonelle norske fiskerisektoren for rekordhøye 22 milliarder kroner. Dette er en økning på 1,7 milliarder sammenliknet med 2010. Artene hyse, sei, sild og makrell kan notere rekord for 2011.

Det ble i 2011 oppnådd følgende endringer i eksportverdi for de ulike fiskeslagene:
• Torsk økte med 431 millioner kroner til 6,1 milliarder kroner
• Sild økte med 500 millioner kroner til 4,2 milliarder kroner
• Makrell økte med 487 millioner kroner til 3,5 milliarder kroner
• Sei økte med 59 millioner kroner til 2,2 milliarder kroner
• Klippfisk av torsk økte med 135 millioner kroner til 2,1 milliarder kroner
• Hyse økte med 206 millioner kroner til 1,5 milliarder kroner
• Sei økte med 58 millioner kroner til 1,3 milliarder kroner
• Saltet torsk økte med 110 millioner kroner til 891 millioner kroner
• Tørrfisk økte med 33 millioner kroner til 644 millioner kroner