Kjøper Maritech og Timpex

En investorgruppe med blant andre Midvest Fondene og Stolten Seafood kjøper programvarevirksomhetene Maritech og Timpex.

Et konsortium bestående av Midvest Fondene, Bølgen Invest, SpareBank 1 SMN Invest, SpareBank 1 Nordvest og Stolten Seafood har kommet til enighet om en overtakelse av Maritech, et forretningsområde i AKVA group Software AS, som er et datterselskap av børsnoterte AKVA group ASA.

Konstortiet har også kommet til enighet om et oppkjøp av selskapet Timpex AS, en leverandør av IT løsninger mot transportnæringen.

Les også: AKVA group selger Maritech 27.01.2012

Etablerer Maritech Systems AS

De to selskapene vil etter gjennomførte transaksjoner, etableres som et felles konsern med Maritech Systems AS som morselskap. Maritech og Timpex hadde i 2011 en samlet omsetning på ca NOK 63 mill og 55 ansatte fordelt på 7 kontorer. Konsernet vil ledes av Arne Lie Gundersen som i dag er leder for den norske softwareavdelingen i AKVA Group ASA, fremgår det av en pressemelding fra konsortiet.

Maritech er en leverandør av IT-løsninger mot sjømatsektoren og har etablert seg som klar markedsleder av forretningssystemer til kunder i denne næringen, og flere av kundene er blant verdens største aktører innen oppdrett og fiskeri. Virksomheten har hovedkontor på Averøya og har de siste 20 årene vært en premissleverandør av IT løsninger til selskaper innen fiskeri og oppdrett. Maritech hadde i 2011 en omsetning på NOK 36 mill og 37 ansatte.

Timpex AS er markedsleder av IKT-løsninger til det norske transportmarkedet og ble etablert i 1987. Siden oppstarten har selskapets virksomhet vært basert på levering av løsninger som optimaliserer transportselskapers verdiskapning, samt å forenkle logistikkoperasjoner for store selskaper som kjøper transporttjenester. Timpex AS har 18 ansatte og hovedkontor på Åndalsnes og hadde i 2011 en omsetning på NOK 27 mill.

Fokus på systemer for sjømat og logistikk

– Midvest Fondene har sammen med sine medinvestorer lenge jobbet for å etablere en sterkere leverandør av forretningssystemer med fokus på sjømat og logistikk. Vi har tro på at man som et mellomstort IT selskap lever best som en bransjefokusert aktør. De to selskapenes kombinerte erfaring gjør at vi er sikker på denne integrasjonen skaper en aktør som vil bli et viktig bidrag i videreutviklingen av disse bransjene, sier Partner i Midvest Fondene Håkon André Berg.

– Vi ser på en sammenslåing med Maritech som meget attraktivt for å videreutvikle de to selskapenes markedsposisjoner innen både sjømat og logistikk. Et felles selskap vil ha ressurser og ledelse til å satse på utviklingen av nye løsninger. Løsninger som vil skape merverdi for våre kunder og vil fremstå som en svært attraktiv arbeidsgiver for fremtidige ansatte, sier daglig leder i Timpex AS, Frank Amundsen.

Arne Lie Gundersen blir konsernsjef

– Det at Maritech blir overtatt av lokale eiere som vil investere i en utvikling av virksomheten vil bli godt mottatt av så vel ansatte som kunder og samarbeidspartnere. En sammenslåing med Timpex vil bidra til å skape en aktør som har både kompetanse og utviklingsressurser til å forbedre selskapenes leveranser til sjømatsektoren sier Arne Lie Gundersen, påtroppende administrerende direktør i Maritech Systems.

Transaksjonen mellom Maritech og Timpex er med forbehold om tilfredsstillende due diligence (selskapsgjennomgang), samt godkjenning fra konkurransetilsynet.