Espersen overtar produksjonen av torskefilet

Del saken

A. Espersen A/S i Danmark har inngått avtale om å overta produksjonen av torskefilet fra Domsteins fabrikk i Måløy.

Les også: Domstein avvikler filetproduksjonen i Måløy 30.01.2012

Samarbeider om varemerket «Domstein Miljøgaranti»

For å være konkurransedyktig i markedet, har Domstein søkt samarbeid med Espersen som
driver filetproduksjon av hvitfisk i blant annet Polen og Litauen. Domstein skal fortsatt selge
produktene i det norske og svenske markedet. Espersen og Domstein skal i felleskap
videreutvikle varemerket «Domstein Miljøgaranti», skriver avtalepartene i en felles pressemelding. 

Domstein har siden 1925 vært leverandør av fisk og sjømat til markeder over hele verden.
Selskapet er i dag notert på Oslo Børs, men Domsteinfamilien som eier ca. 50 prosent av aksjene, er
fortsatt aktive eiere. Konsernet er i dag involvert i en rekke virksomheter innenfor fiskeri,
bearbeiding og markedsføring av sjømat, først og fremst i Norge og Sverige. Domstein har
spesialisert seg på produksjon av linefanget fisk med høy kvalitet og miljøstandard, og var
sammen med fiskebåtrederiet Ervik Havfiske først i verden om å få miljøsertifisert hyse og
atlantisk torsk etter MSC og KRAV-standardene.

Espersens produksjon og virksomhet generelt bygger på de samme gode prinsipper om kvalitet,
miljø og bærekraft, og blant annet i kraft av dette har Espersen et nært samarbeid med kunder
som Tesco og McDonalds. Samarbeidet med McDonalds ble etablert samtidig med at
McDonalds åpnet sin første europeiske restaurant, og i dag leverer Espersen fisk av høy kvalitet
til samtlige europeiske land der McDonalds er etablert. I november 2011 premierte McDonalds
A. Espersen A/S for deres store innsats for MSC-sertifisering av torskefisket i en del av
Østersjøen.

- Markedsledende på toppkvalitetsprodukter

Espersen A/S ble etablert i 1937 og er i dag fondseid, noe som betyr at en del av overskuddet går
til ulike humanitære prosjekter, primært i de landene hvor virksomheten opererer, men også i
områder der det er stort behov (Afrika, Nepal m.fl.).

Konsernsjef i Espersen, Klaus B. Nielsen, uttaler at med kjøpet av Domsteins torskeproduksjon,
har Espersen fullendt sitt produktspekter og gjort det mulig å opprettholde sin rolle som
markedsledende på toppkvalitets fiskeprodukter, både i forhold til nye og ikke minst eksisterende
kunder.

Konsernsjef i Domstein, Rolf Domstein, sier han opplever at Espersen og Domstein har de
samme verdier og visjoner når det gjelder kvalitet og miljø. Han er overbevist om at
samarbeidet vil styrke begge selskapers konkurransekraft i markedet.