Domstein avvikler filetproduksjonen i Måløy

Styret i Domstein ASA har vedtatt å avvikle produksjonen av hvitfiskfilet i Måløy.

Avdelingen i Måløy har en omsetning på ca. 155 millioner kroner og sysselsetter ca. 90 personer. Produksjonen av hvitfiskfilet har gått med underskudd i flere år, og styret ser ikke muligheter for å oppnå lønnsomhet.

Les også: Domstein vurderer kutt i Måløy 25.01.2012

Dansk firma overtar og flytter produksjonen

Styret har også godkjent en avtale med A. Espersen A/S i Danmark, om at Espersen overtar produksjonen av torskefilet fra Domsteins fabrikk i Måløy, og flytter denne til sine fabrikker i Litauen eller Polen.

Det er samtidig avtalt at Domstein skal selge og markedsføre Espersens produkter i det norske og svenske markedet, opplyser Domstein ASA i en børsmelding.

Domstein skal motta en kompensasjon for overtakelsen av torskeproduksjonen på 21,6 millioner kroner, hvorav 10,8 millioner kroner betales umiddelbart og 10,8 millioner kroner over en 3 års periode.

Les også: Espersen overtar produksjonen av torskefilet 30.01.2012

Brødrene Larsen overtar produksjonen av seifilet

Styret i Domstein har også inngått en intensjonsavtale med Brødrene Larsen Eftf. i Bremanger, om å overføre produksjonen av seifilet til Larsens bedrift i Kalvåg. I forbindelse med avviklingen av Domsteins filetproduksjon i Måløy, er partene blitt enige om å arbeide for å etablere ny virksomhet i Kalvåg, blant annet produksjon av seifilet.

Det forventes at denne virksomhet i første omgang kan gi 20 nye sesongarbeidsplasser som etter hvert kan utvikles til helårige arbeidsplasser. Brødrene Larsen Eftf. AS er et lokalt eid selskap som driver fiskemottak og -slakteri i Kalvåg og Struen i Bremanger kommune.

Andre deler av Domsteins produksjon skal flyttes til konsernets fabrikk i Kungshamn i Sverige.

86 ansatte mister jobben

I forbindelse med avviklingen av produksjonen i Måløy, vil 86 medarbeidere få oppsigelse med fratredelse tidligst 30. april 2012.

Tiltakene forventes å gi Domstein-konsernet en årlig positiv resultateffekt på 5,9 millioner kroner. I tillegg vil det i 2012 bli en engangsgevinst på ca. 10 millioner kroner. Tiltakene vil redusere konsernets omsetning med ca. 70 millioner kroner på helårsbasis og balansen med ca. 70 millioner kroner i løpet av 2012. Arbeidskapitalen og likviditeten vil bli vesentlig styrket, heter det i meldingen.

Mer om Domstein
Domstein ASA er et børsnotert fiskerikonsern med hovedkontor i Måløy. Domstein er involvert i en rekke virksomheter innenfor fiskeri, bearbeiding og markedsføring av sjømat, først og fremst i Norge og Sverige.