Aker Seafoods selger «Nordfjordtrål»

Aker Seafoods ASA fortsetter fornyingen av trålerflåten og selger fartøyet «Nordfjordtrål» til et kanadisk trålrederi.

Aker Seafoods ASA har inngått avtale med Independent Seafood Canada Corporation om salg av fartøyet «Nordfjordtrål». Salgssummen er omlag 43 millioner kroner. Fartøyet hadde en bokført verdi på 41 millioner kroner pr 1. januar 2012. Overlevering av fartøyet er fastsatt til senest 1. desember 2012, opplyser Aker Seafoods ASA i en børsmelding.

«Nordfjordtrål» skal erstattes med et annet hensiktsmessig fartøy. Aker Seafoods ASA kontraherte i 2011 tre nye trålere for levering i 2013 og 2014. Som en del av fornyingsprosessen vil også flere av fartøyene i dagens flåte oppgraderes og bygges om for å tilpasses rederiets fremtidige behov.

– «Salget av Nordfjordtrål er et ledd i det pågående arbeidet med å fornye selskapets trålerflåte. En fornyet flåte setter oss i stand til å tilby fremtidsrettede arbeidsplasser og mulighet for bedre utnyttelse av kvotene», sier konsernsjef i Aker Seafoods ASA, Olav Holst-Dyrnes.

Les også: Aker Seafoods fornyer trålerflåten 21.09.2011