Redusert sjømateksport i april

Makrell. Foto: Jean Gaumy / Norwegian Seafood Council

Norge eksporterte sjømat til en verdi av 3,7 milliarder kroner i april.

Det er en nedgang på 501 millioner kroner eller 12 prosent sammenlignet med april i 2011. Hittil i år er det eksportert sjømat for 16,8 milliarder kroner, noe som er en nedgang på 1,1 milliard kroner eller 6 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, melder Norges sjømatråd.

– En av årsakene til reduksjonen i eksportverdien for norsk sjømat er at lakseprisen i april har falt med 30 prosent sammenlignet med rekordnivået i 2011. I tillegg erfarer vi at en del av handelen har flyttet varelagre til Norge, blant annet som følge av de økonomiske utfordringene mange importører møter i Europa, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon hos Norges sjømatråd.

Nedgang for laks

Det ble eksportert laks for 2,2 milliarder kroner i april. Det er en nedgang på 315 millioner kroner eller 12 prosent sammenlignet med april i fjor. Hittil i år er det eksportert laks for 9 milliarder kroner, noe som er en nedgang på 1 milliard kroner eller 10 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Lavere eksportpris er årsaken til nedgangen. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i april måned 29,58 kroner, mot 42,69 kroner i april 2011. Som for foregående måned, er Frankrike og Russland de største kjøperne av laks fra Norge.

Eksporten av ørret økte med 59 millioner kroner i april måned, til en samlet verdi av 145 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert ørret for 552 millioner kroner, noe som er en økning på 123 millioner kroner i forhold til 2011. Største kjøpere av ørret fra Norge er Russland og Japan.

Ned for sild, opp for makrell

Eksporten av sild falt med 21 millioner kroner i april, til en samlet verdi av 208 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert sild for 1,8 milliarder kroner, noe som er en nedgang på 18 millioner kroner i forhold til i fjor. Russland og Tyskland er de største markedene for sild.

Makrell økte i april med 39 millioner kroner, til totalt 97 millioner kroner. Hittil i år er veksten for makrell på 245 millioner kroner til totalt 883 millioner kroner. For makrell er det Russland og Kina som er de viktigste markedene.

Redusert eksport av klippfisk og saltfisk

Klippfiskeksporten falt med 70 millioner kroner i april til en samlet verdi på 151 millioner kroner. Eksporten fordeler seg med 99 millioner kroner på torsk, 45 millioner på sei, mens de resterende fordeler seg på lange, brosme og annen hvitfisk.

Eksporten av saltfisk, inkludert filet, falt med 23 millioner kroner i april og endte på totalt 120 millioner kroner. 118,6 millioner kroner av dette er torsk.

Nedgang for fersk torsk, oppgang for fryst torsk

Eksporten av fersk torsk fra fiskeri, inkludert filet, falt med 25 millioner kroner i april til en total eksportverdi på 122 millioner kroner. I april økte eksporten av fryst torsk, inkludert filet, med 15 millioner kroner til totalt 107 millioner kroner.