Krysseren «Murmansk» er fjernet

Arkivbilde fra en tidlig fase av arbeidet med bygging av molo rundt vraket «Murmansk». Foto: Atle Barstad / Kystverket

Den havarerte russiske krysseren «Murmansk» er nå helt fjernet fra Sørvær i Finnmark.

Fredag 14. desember ble den siste lasten med materialer og forurensede masser fra rivingen av krysseren «Murmansk» skipet ut fra Sørvær i Finmark, melder Kystverket.

Rivingen av vraket har generert store mengder avfall. Gjennom riveprosessen er det fjernet om lag 11.000 tonn med stål og metaller, om lag 50 tonn med olje og oljerester, og om lag 6.500 tonn forurenset slam og sedimenter fra skipet og sjøbunnen.

Neste fase i operasjonen vil være å rive selve anlegget. Når entreprenøren AF Decom forlater Sørvær vil det være minimum 5 meter seilingsdybde over området hvor vraket en gang lå.

I forbindelse med fjerningen av anlegget, vil det også bli bygget ny molo i nabobygden til Sørvær, Breivikbotn. Moloen vil bli bygget av massene som til nå har kranset inn ”Murmansk”. Arbeidene med fjerning av anlegget, samt bygging av molo i Breivikbotn, vil påbegynnes rundt påsketider i 2013.

– Fjerningen av «Murmansk» har tidvis vært utfordrende. Derfor er det svært gledelig at vraket nå er borte, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

Les også: National Geographic til Sørvær 02.09.2010
Les også: Moloane tek form ved «Murmansk» 23.03.2010