Nedgang i sjømateksporten i 2012

Norge eksporterte sjømat for 51,6 milliarder kroner i 2012. Dette er en nedgang på 1,8 milliarder kroner fra året før. For andre år på rad går sjømateksporten tilbake.

Det ble i 2012 eksportert 2,36 millioner tonn sjømat, som er en nedgang på 78 tusen tonn sammenlignet med 2011, viser tall fra Norges sjømatråd.

– Til tross for svekket økonomi i viktige markeder har Norge beholdt konkurransekraften og tatt markedsandeler. Samtidig har deler av den tradisjonelle sjømatnæringen tatt store priskutt for å beholde posisjonen i markedet. Norge er nå den desidert største leverandøren til både EU og Russland. 20 prosent av sjømat importert til EU har norsk opprinnelse. Tilsvarende tall for Russland er hele 38 prosent, sier administrerende direktør Terje E. Martinussen i Norges sjømatråd i en pressemelding.

Russland og Frankrike er størst

EU er den norske sjømatnæringens viktigste markedsområde, og 57 prosent av den totale sjømateksporten gikk til EU-land i 2012. Eksporten til EU var på 29,6 milliarder kroner i 2012. Nedgangen på 1,3 milliarder til EU skyldes blant annet lavere pris på torsk og laks, mens volumet i lakseeksporten vokser solid.

Russland ble det viktigste enkeltmarkedet for norsk sjømat i 2012, med en samlet eksport på 6 milliarder kroner. Den største veksten kom også i Russland, og den var på 788 millioner kroner. Frankrike er det nest største enkeltmarkedet med en eksportverdi på 4,9 milliarder kroner.

Japan hadde størst tilbakegang i eksportverdi. Eksporten til Japan endte på 2,1 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 755 millioner kroner som hovedsakelig skyldes lavere makrelleksport.

Havbruk øker

Økt eksportvolum for både laks og ørret førte til en vekst fra havbruksdelen av sjømatnæringen på 600 millioner kroner, til 31,5 milliarder kroner i 2012. Havbruk står dermed for 61 prosent av den totale sjømateksporten i 2012. Det ble eksportert laks til en verdi av 29,6 milliarder kroner, mens eksportverdien for ørret endte på 1,7 milliarder kroner.

­– Globale trender som sushi og sunnhet løfter laksen, som gjennom offensiv markedsføring er blitt synlig verden over. Over flere år har norsk havbruksnæring investert i å bygge markeder og utvikle distribusjonen. Dette ser vi resultatet av i dag. Stadig flere spiser laks, og de spiser laks stadig oftere, sier Martinussen.

Tilbakegang for fiskeri

Etter rekordåret 2011 for den tradisjonelle norske fiskerisektoren, ble 2012 et år preget av lave priser og reduserte volum. Eksportverdien for fiskeri endte på 20,1 milliarder kroner, som er en nedgang på 2,4 milliarder kroner. Makrell står for 634 millioner av denne nedgangen, og dette skyldes et fall i prisene. Mindre sildekvoter forklarer en nedgang på 183 millioner for eksportverdien av sild. Torsk og sei går tilbake med henholdsvis 497 millioner og 485 millioner kroner. Norge har eksportert reker og skalldyr for 800 millioner, noe som er en nedgang på 10 prosent i forhold til 2011.

– Sjømatnasjonen Norge står på to solide bein, havbruk og fiskeri. Den sistnevnte delen merker best at ressurstilgangen svinger, slik pelagisk sektor har merket i redusert fangst og eksport i året som ligger bak – og hvitfisknæringen står foran et år der årelang bærekraftig forvaltning har gitt rekordhøye torskekvoter. I den situasjonen håper jeg den samlede sjømatnæringen lar seg inspirere av resultatene havbruksdelen i år ser av langsiktig markeds- og produktutvikling, sier Martinussen.