Fusjon gjennomført for Aker BioMarine

Arkivbilde av krillfartøyet «Saga Sea». Foto: Aker BioMarine Antarctic AS

Aker BioMarine ASA er nå fusjonert inn i Aker Seafoods Holding AS og strøket fra børsnotering.

I og med fusjonen, er foretaket Aker BioMarine ASA blitt slettet fra Foretaksregisteret. Samtidig har foretaket Aker Seafoods Holding AS endret navn til Aker BioMarine AS.

Det fremgår av meldinger fra det nå tidligere selskapet Aker BioMarine ASA (AKBM), samt utskrifter fra Enhetsregisteret.

Det var i november i fjor at Aker BioMarine ASA vedtok at selskapet skulle slås sammen med Aker Seafoods Holding AS, et heleid datterselskap av det Kjell Inge Røkke-kontrollerte selskapet Aker ASA.

Les også: Aker BioMarine vedtok fusjon 12.11.2012

Mer om fusjonen
Fusjonen av selskapene ble gjennomført med Aker BioMarine ASA (AKBM) som overdragende selskap og Aker Seafoods Holding AS (AKSH) som overtakende selskap, med oppgjør i vederlagsaksjer i AKSH sitt morselskap AKER ASA (AKER).

Kreditorfristen for fusjonen utløp 14. januar 2013, og ved fristens utløp var det ingen kreditorer som hadde reist innsigelser mot fusjonen. Samtlige betingelser for fusjonen var dermed oppfylt, og ikrafttredelse av fusjonen ble registrert i Foretaksregisteret etter børsens stengetid 15. januar 2013. Samtidig ble samtlige av AKBMs eiendeler, rettigheter og forpliktelser overført til AKSH og AKBM ble slettet fra registrering i Foretaksregisteret, samt fra notering på Oslo Børs.

Som en følge av dette ble 15. januar 2013 siste handelsdag for aksjene i AKBM på Oslo Børs.

Aksjeeierne i AKBM (unntatt AKSH) vil motta vederlagsaksjer i AKER i henhold til et bytteforhold basert på (i) sluttkurs for AKER-aksjen den siste handelsdagen før offentliggjøring av forslaget om fusjon (11. september 2012); og (ii) sluttkurs for AKBM-aksjen den siste handelsdagen før offentliggjøring av forslaget om fusjon, tillagt en premie på 17 prosent over sluttkursen, hvilket gir et bytteforhold på 1,20:185.

Brøkdeler av vederlagsaksjer tildeles ikke. For hver aksjeeier foretas en avrunding nedad til nærmeste hele vederlagsaksje. Differansen gjøres opp av AKER ved kontantbetaling basert på sluttkurs for AKER aksjen på Oslo Børs pr 14. januar 2013.

Vederlagsaksjene i AKER vil overføres til aksjeeierne i AKBM i VPS etter børsens stengetid fredag 18. januar 2013, og vil bli synlig på den enkeltes VPS konto mandag 21. januar 2013. Vederlagsaksjene kan handles fra og med 16. januar 2013. Aksjeeierne vil få fulle aksjeeierrettigheter i AKER fra tidspunktet fusjonen er registrert gjennomført i Foretaksregisteret.

Et eventuelt kontantoppgjør vil bli utbetalt til den enkelte AKBM aksjeeiers VPS registrerte konto senest 25. januar 2013, opplyses det i en melding fra Aker BioMarine ASA, fra straks før foretaket ble slettet.