Opp og ned for sjømateksporten i februar

Eksportverdien av norsk sjømat havnet på 4,2 milliarder kroner i februar, ned 300 millioner fra februar i fjor.

Nedgangen på 300 millioner kroner kommer til tross for rekord i eksporten av norsk laks. Reduksjon i verdien av sild, klippfisk og saltfisk ble i sum ikke kompensert av de stigende lakseprisene.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 8,9 milliarder kroner som er en økning på 326 millioner sammenlignet med samme periode i 2012, viser tall fra Norges sjømatråd.

– Stigende laksepriser sender verdien av lakseeksporten til værs med en økning på 20 prosent. Bildet er imidlertid ikke udelt positivt, da en reduksjon i eksporten av sild og en prisnedgang på klippfisk og saltfisk bidrar til at totaleksporten er lavere enn ett år tilbake i tid, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Norges sjømatråd.

Høyere priser og rekord for lakseeksporten

I februar var verdien av lakseeksporten på 2,5 milliarder kroner. Dette er 20 prosent høyere enn februar i fjor. Hittil i år er det eksportert laks for 5,3 milliarder kroner.

– En fortsatt vekst i etterspørselen etter norsk laks globalt, og spesielt i våre nærmarkeder i Europa, driver prisene oppover og sørger for at gamle eksportrekorder for februar slettes, sier senioranalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Markedene i EU vant kampen om den norske laksen i februar. Eksportert mengde ble 66 000 tonn i februar og selv om dette er en reduksjon på 6 prosent, så kjøpte EU 3 prosent mer laks. Særlig Polen og Storbritannia har vært ivrige kjøpere av norsk laks i februar, mens Øst-Europa og særlig Russland nok ikke har gått like høyt i budkampene. Reduksjonen til Øst-Europa og Asia var på henholdsvis 24 og 20 prosent i februar.

Den gjennomsnittlige prisen på fersk hel laks var i februar 37,61 kroner per kilo. Ikke siden mai 2011 har prisen vært høyere. Sammenligner man med prisen for ett år siden, ser man en økning på 9,46 kroner per kilo, og bare siden januar har prisen økt med kroner 2,90 per kilo.

Nedgang for sild og makrell

Eksporten av sild falt med 344 millioner kroner eller 57 prosent til en verdi av 262 millioner kroner i februar måned.

Nedgangen forklares i hovedsak av reduserte kvoter på havets sølv.

Ukraina var Norges største marked for sild i februar, med en verdi på 43 millioner kroner, tett fulgt av Polen med en verdi 40 millioner kroner.

Hittil i år er det eksportert sild for 626 millioner kroner, noe som er en nedgang på 584 millioner kroner eller 48 prosent.

Makrelleksporten falt med 59 millioner kroner eller 23 prosent i februar, til totalt 192 millioner kroner. Kina var det største markedet i februar med en verdi på 37 millioner kroner, med Russland og Tyrkia på plassene etter.

Hittil i år er verdien 372 millioner kroner, noe som er en nedgang på 266 millioner kroner eller 42 prosent.

Økning for fersk- og fryst torskefisk

Samlet sett økte eksporten av fersk- og fryst torskefisk med 39 millioner kroner, til totalt 476 millioner kroner i februar. EU er vårt viktigste marked med en vekst i februar på 39 millioner kroner eller 16 prosent til totalt 347 millioner kroner.

Hittil i år er det eksportert torskefisk for totalt 997 millioner kroner, noe som er en økning på 77 millioner.

Nedgang i eksporten av klippfisk og saltfisk

Verdien av klippfiskeksporten falt med 166 millioner kroner eller 51 prosent i februar, til totalt 158 millioner kroner. Portugal var det største marked i februar med en verdi på 50 millioner kroner, mens Brasil på plassen etter har en verdi på 31 millioner kroner.

Hittil i år er eksportverdien på 572 millioner kroner, noe som er en nedgang på 92 millioner kroner eller 14 prosent fra tilsvarende periode i fjor.

Eksporten av saltfisk falt med 15 millioner kroner eller 12 prosent, til totalt 109 millioner kroner i februar. Portugal er fortsatt vårt største marked for saltfisk, med en total verdi på 64 millioner kroner i februar. Dette er en økning på 5 millioner kroner sammenlignet med eksportne i februar i 2012. Hellas var vårt nest største saltfiskmarked i februar, med en verdi på 23 millioner kroner, noe som er på nivå med tilsvarende periode i 2012.

Hittil i år er eksporten redusert med 15 millioner kroner, til totalt 146 millioner kroner eller 9 prosent.