Rekordstor sjømateksport første halvår 2013

Norge eksporterte sjømat til en verdi av 26,9 milliarder kroner første halvår 2013. Dette er 1,8 milliarder kroner eller 7,2 prosent mer enn samme periode i fjor.

Det har aldri før vært registrert en så høy eksportverdi for sjømat som i første halvår 2013, og det er samtidig notert ny rekord for juni måned. Sjømateksporten i juni viste en oppgang på 239 millioner kroner eller 6 prosent målt mot samme måned i fjor, melder Norges sjømatråd.

– Det er først og fremst en rekordstor eksport av laks og ørret på 18,4 milliarder kroner som bidrar til den høye eksportverdien for norsk sjømat i første halvår. Samtidig som eksportverdien for havbruk øker, går eksportverdien for fiskerinæringen tilbake med 1,9 milliarder kroner, til totalt 8,3 milliarder kroner, sier Terje E. Martinussen, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

Rekord for laks første halvår

Det ble eksportert laks for 17,4 milliarder kroner i første halvår, noe som er en økning på 3,5 milliarder kroner eller 25 prosent målt mot tilsvarende periode i fjor. Ser man på juni måned isolert sett, er det derimot en oppgang på 403 millioner kroner, eller 16 prosent, til en total eksportverdi på 3 milliarder kroner. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i juni måned 40,97 kroner, mot 26,80 kroner i juni 2012. Som for foregående måned er Frankrike, Polen og Russland største kjøperne av laks fra Norge.

Ørreteksporten økte med 197 millioner kroner eller 24 prosent første halvår, til en total eksportverdi på 1 milliard kroner. I juni var eksportøkningen på 50 millioner kroner eller 37 prosent, til totalt 185 millioner kroner. Største kjøpere av ørret fra Norge er Russland og Hviterussland.

Nedgang for sild og makrell

Eksporten av sild falt med 914 millioner kroner eller 41 prosent første halvår, til en samlet verdi av 1,3 milliarder kroner. I juni var eksportverdien for sild på 205 millioner kroner, som er en nedgang på 138 millioner kroner eller 40 prosent. Russland og Tyskland er de største markedene for sild.

Eksporten av makrell falt med 443 millioner kroner eller 41 prosent første halvår til totalt 643 millioner kroner. I juni falt eksporten med 27 millioner kroner eller 28 prosent, til totalt 70 millioner kroner. For makrell er det Kina, Russland og Japan som er de viktigste mottakerne.

Nedgang for klippfisk og saltfisk

Klippfiskeksporten falt med 144 millioner kroner eller 9 prosent første halvår, til totalt 1,4 milliarder kroner. I juni falt eksporten med 16 millioner kroner eller 7 prosent, målt til en total eksportverdi på 205 millioner kroner. I første halvår fordeler eksporten seg med 740 millioner kroner på torsk, 539 millioner på sei, 61 millioner på brosme, 30 millioner på lange og 11 millioner på annen hvitfisk.

Eksporten av saltfisk, inkludert filet, falt med 68 millioner kroner første halvår eller 11 prosent til en total eksportverdi på 556 millioner kroner. 515 millioner kroner av dette er torsk.

Økning for fersk- og fryst torsk

Eksporten av fersk torsk, inkludert filet, økte med 195 millioner kroner eller 31 prosent til en total eksportverdi på 818 millioner kroner første halvår. For fryst torsk inkludert filet var det en økning på 56 millioner kroner, eller 7 prosent til en total eksportverdi på 829 millioner kroner.