Rekordstor eksport av sjømat i juli 2013

Norge eksporterte sjømat til en verdi av 4,7 milliarder kroner i juli. Det er en økning på hele 1,2 milliarder kroner eller 33 prosent sammenlignet med juli måned i fjor.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 31,5 milliarder kroner, noe som er en økning på 2,9 milliarder kroner eller 10 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, melder Norges sjømatråd

– Det er i all hovedsak en økende laksepris som bidrar til vekst i sjømateksporten. Gjennomsnittsprisen i juli for fersk norsk laks var i overkant av 45 kroner per kilo, noe som er en økning på 10 prosent fra forrige måned, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Norges sjømatråd.

Lakseeksporten mot nye høyder

Det ble eksportert laks for 3,3 milliarder kroner i juli, noe som er en økning på 1,1 milliard kroner eller 48 prosent målt mot juli i fjor. Hittil i år er det eksportert laks for 20,7 milliarder kroner, noe som er en økning på 4,5 milliarder kroner eller 28 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i juli måned 45 kroner, mot 27 kroner i juli 2012. Som for foregående måned, er Frankrike og Polen de største kjøperne av laks fra Norge.

Ørreteksporten ble i juli på 221 millioner kroner, noe som er en økning på 99 millioner kroner eller 81 prosent. Hittil i år er det eksportert ørret for 1,2 milliarder kroner, hvilket utgjør en økning på 289 millioner kroner eller 30 prosent i forhold til tilsvarende periode i 2012. Største kjøpere av ørret fra Norge er Russland og Hviterussland.

Ned for sild, opp for makrell

Eksporten av sild falt med 97 millioner kroner eller 45 prosent i juli, til en samlet verdi av 118 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert sild for 1,4 milliarder kroner, noe som er en nedgang på 1 milliard kroner i forhold til 2012. Russland og Tyskland er de største markedene for sild.

Eksporten av makrell økte i juli med 12 millioner kroner, til totalt 82 millioner kroner. Hittil i år har makrelleksporten falt med 433 millioner kroner til totalt 723 millioner kroner. For makrell er det Russland og Kina som er de viktigste markedene.

Reduksjon for klippfisk og saltfisk

Klippfiskeksporten falt med 46 millioner kroner i juli, til en samlet verdi på 182 millioner kroner. Eksporten fordeler seg med 89 millioner kroner på sei, 79 millioner på torsk, mens de resterende fordeler seg på lange, brosme og annen hvitfisk. Det største klippfiskmarkedet for torsk er Portugal, mens Brasil er det viktigste markedet for klippfisk av sei.

Eksporten av saltfisk, inkludert filet, falt med 6 millioner kroner i juli og endte på totalt 33 millioner kroner. 29 millioner kroner av dette var torsk. Portugal er det største markedet for saltfisk.

Opp for fersk- og fryst torsk

Eksporten av fersk torsk fra fiskeri, inkludert filet, økte med 6 millioner kroner i juli, til en total eksportverdi på 31 millioner kroner. I juli økte eksporten av fryst torsk, inkludert filet, med 102 millioner kroner til totalt 191 millioner kroner.