Eventyrlig første kvartal for sjømateksporten

Norge eksporterte sjømat for 16,8 milliarder kroner i årets første kvartal 2014.

Økningen totalt sett er på 25 prosent målt mot 2013. Det eventyrlige skreifisket bidratt til en økning i eksporten av fersk torsk på over 65 prosent, viser tall fra Norges sjømatråd.

I mars måned ble det eksportert sjømat for 5,6 milliarder kroner. Det er en økning på 22 prosent eller knappe en milliard kroner sammenlignet med fjoråret, melder Sjømatrådet.

– En meget sterk etterspørsel etter laks og et eventyrlig skreifiske i vinter er hovedårsakene til at vi nå noterer ny eksportrekord i første kvartal, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Norges sjømatråd.

Oppgang for fersk- og fryst torsk

Det ble eksportert fersk torsk, inklusiv filet, for 770 millioner kroner i første kvartal. Dette er en økning på 66 prosent eller 306 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2013. Eksportert kvantum økte i samme periode med 15 000 tonn til totalt 37 000 tonn. I mars ble det eksportert fersk torsk, inklusiv filet, for 261 millioner kroner. Dette tilsvarer en vekst på 35 prosent eller 68 millioner kroner sammenlignet med mars i fjor.

Det ble eksportert fryst torsk, inklusiv filet, for 657 millioner kroner i første kvartal. Dette er en økning på 58 prosent eller 240 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2013. Eksportert kvantum økte med 14 000 tonn til totalt 36 000 tonn i samme periode. I mars ble det eksportert fryst torsk, inklusiv filet, for 191 millioner kroner, noe som er en økning på 53 prosent eller 66 millioner kroner sammenlignet med mars i fjor.

Lakseeksporten øker

Det ble eksportert laks for 10,7 milliarder kroner i første kvartal. Dette er en økning på 33 prosent, eller 2,6 milliarder kroner sammenlignet med første kvartal i 2013. I mars måned ble det eksportert laks for 3,7 milliarder kroner. Sammenlignet med mars i fjor er det en økning på 27 prosent eller 790 millioner kroner. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i mars måned 43,88 kroner per kilo, mot 37,59 kroner i mars i fjor. Polen og Frankrike var de største kjøperne av laks fra Norge.

Ørreteksporten økte med 30 prosent eller 146 millioner kroner i første kvartal, til en samlet verdi på 632 millioner kroner. I mars ble det eksportert ørret for 227 millioner kroner, noe som er en økning på 60 prosent eller 85 millioner kroner sammenlignet med mars i fjor. Største kjøpere av ørret fra Norge er Russland og Japan.

Vekst for klippfisk og saltfisk

Det ble eksportert klippfisk for 862 millioner kroner i første kvartal. Dette er en økning på 16 prosent eller 119 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2013. Eksportert kvantum økte med 2500 tonn første kvartal. I mars ble det eksportert klippfisk for 237 millioner kroner, en økning på 37 prosent eller 65 millioner kroner fra mars måned i fjor.

Det ble eksportert saltfisk for 368 millioner kroner i første kvartal. Dette er en økning på 34 prosent eller 93 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2013. Eksportert kvantum økte med 2400 tonn til totalt 13 354 tonn. I mars måned ble det eksportert saltfisk for 199 millioner kroner. Dette er en økning på 48 prosent eller 65 millioner kroner sammenlignet med mars i fjor.

Ned for sild, opp for makrell

Det ble eksportert sild for 720 millioner kroner i første kvartal. Dette er en nedgang på 13 prosent eller 107 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2013. I mars måned ble det eksportert sild for 143 millioner kroner, noe som er en nedgang på 19 prosent eller 33 millioner kroner sammenlignet med mars i fjor. Russland og Tyskland er de største markedene for sild.

Det ble eksportert makrell i første kvartal for 661 millioner kroner, en økning på 40 prosent eller 189 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2013. I mars ble det eksportert makrell for 110 millioner kroner, noe som er en økning på 5 prosent eller 5 millioner kroner fra samme måned i fjor. Kina og Nederland er de viktigste markedene for makrell.