Veksten i sjømateksporten fortsetter

Arkivfoto: En fiskeriutsending viser frem ørret ved en fiskedisk. Foto: Kristian Helgesen / Norwegian Seafood Council

Norge eksporterte sjømat for 5,7 milliarder kroner i april.

Det er en økning på 1,2 milliarder kroner eller 27 prosent sammenlignet med april i fjor, melder Norges sjømatråd.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 22,7 milliarder kroner. Det er en økning på hele 4,6 milliarder kroner eller 26 prosent målt mot samme periode i fjor.

– Etterspørselen etter norsk laks er sterk i både Asia, Europa og USA. Dette bidrar til høye laksepriser og er hovedårsaken for verdiveksten i sjømateksporten fra Norge, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Norges sjømatråd.

Veksten fortsetter for laks

Det ble eksportert laks for 4 milliarder kroner i april. Dette er en økning på 973 millioner kroner eller 33 prosent sammenlignet med april i fjor. Prisen for fersk hel laks økte fra 41,93 kroner til 45,59 kroner per kilo. Volumet økte fra 69 000 tonn til 82 704 tonn for alle anvendelser av laks. Polen, Frankrike og Russland er største mottakere av laks fra Norge.

Vekst for ørret

I april økte ørreteksporten med 49 millioner kroner, eller 26 prosent til totalt 239 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert ørret til en verdi av 868 millioner kroner. Russland er vårt største marked for ørret i april.

Opp for sild og makrell

Eksporten av sild endte på 204 millioner kroner i april. Det er en økning på 54 millioner kroner eller 36 prosent fra april i fjor. Russland og Tyskland er de viktigste markeder for sild i april.

Makrelleksporten økte med 21 millioner kroner eller 37 prosent i april til totalt 77 millioner kroner. Ukraina er største mottaker av makrell, med en verdi på 8 millioner kroner.

Stabilt for klippfisk

Eksporten av klippfisk endte på samme nivå som i fjor med en eksportverdi på 175 millioner kroner. Portugal er største marked i april med en verdi på 79 millioner kroner.

Opp for saltfiskeksport

Eksporten av saltfisk, inklusiv filet, økte med 42 millioner kroner eller 37 prosent til totalt 156 millioner kroner i april. Portugal er fortsatt vårt største marked for saltfisk med en total verdi på 43 millioner kroner i april.

Vekst for fersk- og fryst torsk

Eksporten av fersk torsk, inklusiv filet, økte med 19 millioner kroner eller 10 prosent til totalt 210 millioner kroner i april. Med en eksportverdi på 208 millioner kroner, er EU det dominerende markedet for fersk torsk fra Norge. For fryst torsk er økningen på 22 millioner kroner eller 20 prosent til totalt 133 millioner kroner i april. EU er også største mottaker av fryst torsk med en verdi på 72 millioner kroner.