Eksporten av sjømat økte i juli 2014

Norge eksporterte sjømat til en verdi av 4,9 milliarder kroner i juli 2014.

Det er en økning på 375 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med juli måned i fjor. Hittil i år er det eksportert sjømat for 37,6 milliarder kroner, noe som er en økning på 5,7 milliarder kroner, eller 18 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor, melder Norges sjømatråd.

– En økning i mengden eksportert laks og fortsatt høy laksepris er hovedgrunnen til den økte eksportverdien for norsk sjømat i juli. Gjennomsnittsprisen for norsk laks var i juli 40,60 kroner og det fortsatt sterk etterspørsel etter norsk i laks globalt, sier Christian Chramer, kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatråd.

Lakseeksporten mot nye høyder

Det ble eksportert laks for 3,6 milliarder kroner i juli, noe som er en økning på 358 millioner kroner, eller 11 prosent, målt mot juli i fjor. Hittil i år er det eksportert laks for 25 milliarder kroner, tilsvarende en økning på 4,5 milliarder kroner, eller 22 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i juli måned 40,60 kroner, mot 44,06 kroner i juli 2013. Som for foregående måned, er Polen og Frankrike de største kjøperne av laks fra Norge.

Ørreteksporten i juli kom på 189 millioner kroner, noe som tilsvarer en nedgang på 24 millioner kroner, eller 11 prosent, fra juli i fjor. Hittil i år er det eksportert ørret for 1,4 milliarder kroner. Det er en økning på 194 millioner kroner, eller 16 prosent, i forhold til samme periode i fjor. Største kjøpere av ørret fra Norge er Russland og Japan.

Ned for sild og makrell

Eksporten av sild falt med 5 millioner kroner, eller 4 prosent, i juli til en samlet verdi av 126 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert sild for 1,4 milliarder kroner, som er en nedgang på 104 millioner kroner i forhold til 2013. Russland og Tyskland er de største markedene for sild.

Eksporten av makrell falt i juli med 20 millioner kroner, til totalt 55 millioner kroner. Hittil i år har makrelleksporten økt med 243 millioner kroner, til totalt 957 millioner kroner. For makrell er det Kina og Nigeria som er de viktigste markedene.

Vekst for klippfisk, ned for saltfisk

Klippfiskeksporten økte med 33 millioner kroner i juli, til en samlet verdi på 214 millioner kroner. Eksporten fordeler seg med 101 millioner kroner på sei og 97 millioner på torsk, mens den resterende eksportverdien fordeler seg på lange, brosme og annen hvitfisk. Det største klippfiskmarkedet for torsk er Portugal, mens Brasil er det viktigste markedet for klippfisk av sei.

Eksporten av saltfisk, inkludert filet, falt med 3 millioner kroner i juli og endte på totalt 29 millioner kroner. Eksporten av saltfisk av torsk stod for 25 millioner kroner av dette. Portugal er det største markedet for saltfisk.

Opp for fersk- og fryst torsk

Eksporten av fersk torsk fra fiskeri, inkludert filet, økte med 21 millioner kroner i juli til en total eksportverdi på 52 millioner kroner. I juli falt eksporten av fryst torsk, inkludert filet, med 47 millioner kroner til totalt 135 millioner kroner. Av den ferske torsken går 99 prosent til EU. Av den fryste fordeler det seg med 71 prosent til EU og 25 prosent til Kina.