Russisk importforbud for norsk sjømat

Russland stanser import av matprodukter fra en rekke land, herunder sjømat fra Norge.

Importforbudet kommer som svar på landenes sanksjoner mot Russland på grunn av situasjonen i Ukraina.

Den russisk presidenten, Vladimir Putin, undertegnet i går et dekret om forbud mot innførsel av en rekke landbruks- og sjømatprodukter fra USA, EU, Canada, Australia og Norge for en periode på ett år. Norges sjømatråd har fått bekreftet fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) at dette også vil omfatte norsk sjømat, melder Sjømatrådet.

– Dette er en utfordrende situasjon for norske sjømateksportører. Den norske sjømatnæringen har imidlertid lang erfaringer med handelshindringer i Russland, og de er derfor forberedt på at slike situasjoner kan oppstå. Sammen med sjømatbransjen og Nærings- og fiskeridepartementet jobber derfor Norges sjømatråd med å se på hvilke markedstiltak og prioriteringer som kan settes i verk for å bøte på konsekvensene dette kan få for norsk sjømat, sier administrerende direktør Terje E. Martinussen i Norges sjømatråd.

– Handelen med sjømat er global, og Sjømatrådet er derfor forberedt på å gjøre nødvendige tiltak og allokering av ressurser for å holde på den høye etterspørselen etter norsk sjømat globalt. Produktene som normalt eksporteres til Russland kan fritt omsettes i andre av våre 130 sjømatmarkeder. Særlig for laks har utfordringer i handelen med enkeltland vist seg å balanseres med økt handel med andre land, ettersom det er en underliggende vekst i den globale etterspørselen etter laks, sier Martinussen.

Til norske sjømateksportører gjør Sjømatrådet nå oppmerksom på at NFD ikke anbefaler å pakke forsendelser med sjømat til Russland i dag og i dagene som kommer.

Mer om norsk eksport til Russland

  • Russland har siden begynnelsen av 2000-tallet knivet med Frankrike om å være vårt største eksportmarked for sjømat. Første år Russland var større enn Frankrike var i 2004. Etter det har landene byttet om å ha rollen som Norges viktigste eksportmarked.
  • Russland har i perioden 2011-2013 vært vårt største eksportmarked. I 2013 ble det eksportert 295 tusen tonn sjømat fra Norge til Russland til en verdi av 6,534 milliarder kroner, mot 5,953 milliarder i 2012.
  • Så langt i år er eksporten på 128 tusen tonn sjømat til en verdi av 3,2 milliarder kroner. Sammenlignet med samme periode i fjor er volumet er redusert med 11 prosent, mens verdien er redusert med tre prosent. Samtidig har eksportverdien til Polen økt slik at Polen er Norges viktigste eksportmarked så langt i 2014, med Russland på andreplass.
  • Av den samlede sjømateksporten i 2013, utgjorde laks og ørret 81 prosent. Fersk hel fisk er de viktigste produktene av laks og ørret. I gjennomsnitt ble det eksportert 134 lastebiler med fersk laks og ørret hver uke til Russland i 2013. (Kilde: Norges sjømatråd).