2014 ble et rekordår for norsk sjømateksport

For andre år på rad satte Norge rekord i sjømateksporten. Norge eksporterte sjømat for 68,8 milliarder kroner i 2014. Det er 12 prosent, eller 7,3 milliarder kroner, mer enn året før.

– Norsk sjømat har aldri hatt en sterkere posisjon på verdensmarkedet. Selv om vårt viktigste sjømatmarked, Russland, falt bort i 2014, klarer norsk sjømatnæring å omstille seg til nye markeder. Resultatet er rekorder for både laks, torsk og makrell, sier administrerende direktør Terje E. Martinussen i Norges sjømatråd.

På grunn av det russiske importforbudet som trådte i kraft 7. august, endte eksporten til Russland på 3,4 milliarder kroner i 2014, ned 48 prosent fra 2013, skriver Sjømatrådet i en pressemelding.

Sjømateksporten til EU økte med 16 prosent i 2014, til totalt 43 milliarder kroner. EU er det viktigste markedsområdet for norsk sjømatnæring. I 2014 gikk 62 prosent av den totale sjømateksporten til EU.

Globalt laksemarked

– Ingen sjømatnasjoner har posisjonert seg like godt som Norge over tid, og næringen har over år, og i fellesskap, utviklet flere store markeder over hele verden. Det er hovedårsaken til at etterspørselen etter norsk laks også i 2014 er sterk og gir gode laksepriser, sier Martinussen.

Norge eksporterte laks og ørret for 46,2 milliarder kroner i 2014. Gjennomsnittsprisen for fersk, hel laks fra Norge var 41,06 kroner per kilo. Det er 3,4 prosent mer enn året før.

– Samfunnsbyggeren torsk

Norge eksporterte torskefisk for 12 milliarder kroner i 2014. Det er rekord og en økning på 20 prosent, eller 2 milliarder kroner, fra året før. Målt i volum økte norsk eksport av torskefisk med 3 prosent fra 2013.

– Aldri tidligere er det produsert mer klippfisk i Norge enn i 2014, om lag 100 000 tonn. Klippfisken, som i sin helhet blir bearbeidet i Norge, betyr både helårlige arbeidsplasser og ringvirkninger lokalt. Det er ikke vanskelig å kalle torsken en viktig samfunnsbygger også i 2014, sier Martinussen.

Norge eksporterte klippfisk for 3,7 milliarder kroner i 2014. Det er en økning på 19 prosent fra året før og ny rekord for klippfiskeksporten. Målt i volum eksporterte Norge 3 prosent mer klippfisk i 2014 enn året før.

Rekordår for makrell

Det ble eksportert makrell for 4,1 milliarder kroner i 2014, noe som er en økning på 1,2 milliarder kroner, eller 43 prosent, sammenlignet med 2013. Sildeeksporten endte på 2,7 milliarder kroner i 2014, som er en nedgang på 14 prosent, eller 444 millioner kroner fra året før.

Skalldyreksporten øker

Norge eksporterte reker, skalldyr og bløtdyr for 1 milliard kroner i 2014. Det er en økning på 23 prosent fra 2013. I 2014 eksporterte Norge 562 tonn levende kongekrabber til Sør-Korea. Det er en økning på 170 prosent fra 208 tonn i 2013.

Norges viktigste eksportmarkeder

I 2014 eksporterte Norge sjømat til om lag 143 ulike land over hele verden. Av disse var Polen det viktigste eksportmarkedet. Til sammen eksporterte Norge sjømat for 6,4 milliarder kroner til Polen i 2014. Polen er et stadig viktigere konsummarked, men en betydelig andel av eksporten til Polen går imidlertid til bearbeiding og derfra videre ut på det europeiske markedet. Sjømateksporten til Polen økte med 12 prosent i 2014. Det gjør også Polen til det fjerde største vekstmarkedet for norsk sjømat i 2014.

Frankrike var det nest største markedet for norsk sjømat i 2014, med en eksport på 5,7 milliarder kroner. Det er en nedgang på 3 prosent fra året før.

Storbritannia ble Norges største vekstmarked i 2014, med en økning på 1,2 milliarder kroner, eller 42 prosent fra året før. Norge eksporterte sjømat for 4 milliarder kroner til Storbritannia i 2014.