Omorganiserer Mattilsynet

Mattilsynet organiseres i fem regioner og går fra tre til to forvaltningsnivåer.

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler, Mattilsynet, er fra 2. februar enda bedre rustet til å være forbrukernes og dyrenes uavhengige vaktbikkje, og førerhund for alle næringer som arbeider med mattrygghet og dyrevelferd, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Mattilsynet gjennomfører nå omfattende endring av sin organisasjon. Formålet er å få et enklere, tydeligere og mer tilgjengelig Mattilsyn. Mattilsynet er representert over hele landet, og skal være det også i fortsettelsen.

Fem regioner

I den nye strukturen er Mattilsynet organisert i fem regioner. Alle tilsynets kontorsteder vil bli opprettholdt, men det skal bli en enklere administrasjon. Regiondirektørene har følgende kontorsteder: Sortland (region Nord), Steinkjer (region Midt), Sandnes (region Sør og Vest), Brumunddal (region Øst) og Ås (region Stor-Oslo). Regionene vil være inndelt i avdelinger, med totalt 32 lokale avdelinger i hele landet, med egen avdelingssjef.

Et hovedgrep med omorganiseringen er å tilføre flere ressurser til operativt tilsyn. I 2013 gjennomførte Mattilsynet over 55 000 tilsyn – målet er å øke vår tilsynsproduksjon med inntil 25 prosent i den neste fireårsperioden.

Fra tre til to forvaltningsnivåer

Et annet grep for et mer helhetlig og enhetlig Mattilsyn, er en overgang fra tre til to forvaltningsnivåer. Det innebærer i praksis at det regionale leddet blir ett forvaltningsnivå. Alle klagesaker vil bli behandlet på hovedkontoret, og hovedkontoret vil i den nye organisasjonen ha en mer strategisk rolle som direktorat. Hovedkontoret er også omorganisert slik at både tilsynsutvikling og regelverksarbeid skjer i tre fagavdelinger: avdeling mat, avdeling for planter og dyr, og avdeling fisk og sjømat.

– Med disse endringene bygger vi Det moderne Mattilsynet. Vi oppretter større og mer robuste regioner, samtidig som vi siden oppstarten i 2004 har redusert antall ledere med 47 prosent, sier administrerende direktør Harald Gjein.

– Dette er et bevisst grep for å frigjøre mer ressurser til operativt tilsyn. I tillegg vil den nye organiseringen av hovedkontoret sikre enda bedre likebehandling og enhetlighet ved tilsyn og klagesaker. Vi er sikre på at alle våre brukere vil oppfatte Mattilsynet som mer synlig og tydelig i fortsettelsen, sier Gjein.

Ny seksjon for dyrevelferd

Mattilsynets visjon er «Et samfunn der maten er trygg og dyra har det godt». Dyrevelferd er et høyt prioritert område i Mattilsynet. I den nye organisasjonen vil det derfor bli opprettet en egen seksjon som vil arbeide målrettet med dette området. Dette gjelder velferd både for produksjonsdyr i landbruket og havbruksnæringen, så vel som kjæledyr.

– Vaktbikkje

Mattilsynet skal være en uavhengig vaktbikkje for å sikre mattrygghet og dyrevelferd. Men vi har også en ambisjon om å være en førerhund som kan veilede næringsinteresser, matprodusenter og alle som selger og serverer mat og drikke. Vi skal derfor bli enda flinkere til å formidle og kommunisere vår kunnskap gjennom digital informasjon på våre hjemmesider, eller ved produksjon av brosjyrer og veiledere til både forbrukere og næringsliv. Ett tiltak i så måte var våre veiledere for kjæledyr, som mottok stor oppmerksomhet da de ble lansert i fjor høst, skriver Mattilsynet.

Mer om Mattilsynet
Mattilsynet er tilsynsmyndighet for planter, fisk, dyr og næringsmidler, og har om lag 1300 ansatte over hele landet. Hovedoppgaven er å sikre trygg mat og drikkevann, samt god helse og velferd for dyr, fisk og planter. Mattilsynet har tre eierdepartementer: Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.