Redusert sjømateksport i januar

Norge eksporterte sjømat for 5,4 milliarder kroner i januar 2015.

Det er en nedgang på 457 millioner kroner eller 8 prosent sammenlignet med januar i fjor.

– Eksporten av sjømat i januar 2015 er høyt over normalen for denne måneden. Sammenlignet med rekordstarten av fjoråret, som blant annet var preget av en tidligere oppstart av skreisesongen, noterer vi imidlertid nedgang for sjømateksporten i årets januarmåned, sier Geir Bakkevoll, kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatråd, i en pressemelding.

– Det er verdt å merke seg at vi aldri har eksportert mer klippfisk i januar enn vi gjør i år. Det er tydelig at brasilianerne forbereder sin påskefeiring, tradisjonen tro med norsk klippfisk, fortsetter Bakkevoll.

Nedgang for fersk- og fryst torsk

Med en senere oppstart av skreisesongen, falt eksporten av fersk torsk, inkludert filet, med 33 millioner kroner eller 14 prosent, til totalt 200 millioner kroner. Vi har nå eget varenummer for skrei, som er inkludert i tallet over. Skreieksporten i januar var i overkant av 17 millioner kroner med et volum på 425 tonn. For fryst torsk er eksporten halvert til en eksportverdi på 143 millioner kroner i januar. EU var største mottaker av fryst torsk i januar, med en verdi på 102 millioner kroner.

Reduksjon for laks

Det ble eksportert laks for 3,5 milliarder kroner i januar. Det er en nedgang på 143 millioner kroner eller 4 prosent sammenlignet med januar i fjor. Prisen for fersk hel laks falt fra 48,87 kroner til 44,87 kroner per kilo. Samlet volum laks lå i januar på samme nivå som i januar 2014, på ca. 74 000 tusen tonn. Frankrike, Polen og Storbritannia var de største mottakere av laks fra Norge i januar.

Nedgang for ørret

I januar falt ørreteksporten med 38 prosent, til en eksportverdi på 126 millioner kroner. Thailand var vårt største marked for ørret i januar.

Reduksjon for sild og makrell

Eksporten av sild endte på 208 millioner kroner, noe som er en nedgang på 171 millioner kroner eller 45 prosent målt mot januar i fjor. Polen og Tyskland var de viktigste markedene for sild i januar.

Makrelleksporten falt med 60 millioner kroner eller 23 prosent i januar, til totalt 198 millioner kroner. Nederland er største mottaker av makrell med en verdi på 30 millioner kroner.

Vekst for klippfisk

Eksporten av klippfisk økte med 145 millioner kroner eller 49 prosent i januar til totalt 444 millioner kroner. Brasil er største marked i januar med en verdi på 291 millioner kroner.

Økt eksport av saltfisk

Eksporten av saltfisk økte i januar med 7 millioner kroner, til en eksportverdi på 39 millioner kroner. Hellas var i januar vårt største marked for saltfisk, med en total verdi på 14 millioner kroner.