Lavere sjømateksport i februar

Norge eksporterte sjømat for 5,1 milliarder kroner i februar 2015. Det er en nedgang på 318 millioner kroner eller 6 prosent sammenlignet med februar i fjor, melder Sjømatrådet.

– Norge eksporterte langt mer sjømat i februar enn normalt for denne måneden, men noe mindre sammenlignet med rekordene som ble satt i februar i fjor. Det skyldes først og fremst at lakseprisene er noe lavere enn det svært høye nivået de lå på for et år siden, sier Geir Bakkevoll, kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatråd.

– Norge har eksportert hvitfisk for mer enn en milliard kroner, og spesielt torskeproduktene har hatt gode priser. Likevel har måneden vært preget av landligge i ekstremvær, som har gitt lavere volum, og at de store mengdene klippfisk til den brasilianske påskefeiringen ble eksportert i forrige måned, forteller Bakkevoll.

Økning for laks

Det ble eksportert laks for 3,3 milliarder kroner i februar. Det er en økning på 80 millioner kroner eller to prosent sammenlignet med februar i fjor. Prisen for fersk hel laks falt i februar fra 47,59 kroner til 42,21 kroner per kilo. Målt i volum ble det eksportert 73 250 tonn laks i februar. Frankrike, Polen og Storbritannia er største mottakere av laks fra Norge.

Ned for ørret

I februar falt ørreteksporten med 27 prosent, til en eksportverdi på 145 millioner kroner. Polen og Japan var våre største markeder for ørret i februar.

Ned for sild og makrell

Eksporten av sild endte i februar på 158 millioner kroner. Det er en nedgang på 39 millioner kroner eller 20 prosent målt mot februar i fjor. Egypt og Tyskland var de viktigste markedene for sild i februar.

Makrelleksporten falt med 80 millioner kroner eller 28 prosent i februar, til totalt 210 millioner kroner. Kina og Tyrkia er største mottakere av makrell.

Opp for fersk og ned for fryst torsk

Eksporten av fersk torsk, inkludert filet, økte i februar med 18 millioner kroner eller 6 prosent, til totalt 299 millioner kroner sammenlignet med februar i fjor. Norge eksporterte skrei for 44 millioner kroner i februar. Eksportert volum var 1 409 tonn. Fryst torsk har en eksportnedgang på 16 prosent, til en eksportverdi på 149 millioner kroner i februar. EU er største mottaker av både fersk og fryst torsk, med en verdi på henholdsvis 291 og 112 millioner kroner.

Nedgang for klippfisk

Eksporten av klippfisk gikk ned med 62 millioner kroner eller 19 prosent i februar, til totalt 264 millioner kroner. Brasil var det største markedet i februar, med en verdi på 70 millioner kroner.

Nedgang i saltfiskeksporten

Eksporten av saltfisk gikk i februar ned med 39 millioner kroner, til en eksportverdi på 96 millioner kroner. Portugal var vårt største marked for saltfisk i februar, med en total verdi på 41 millioner kroner.