Endrer markedsavgiften for sjømat

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har besluttet å redusere markedsavgiften på laks og ørret til 0,6 prosent med virkning fra 1. januar 2016.

Samtidig fjernes dagens avgift på 0,2 prosent for videreforedlede produkter i tolltariffens posisjon 16.04. For øvrige fiskeslag opprettholdes dagens nivå på 0,75 prosent, melder Nærings- og fiskeridepartementet.

– Sjømatrådet gjør en viktig jobb for en av Norges fremste eksportnæringer. I takt med eksportveksten har inntektene til Sjømatrådet økt betydelig, og det er nå riktig med en justering, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Nærings- og fiskeridepartementet har hatt på høring et forslag om endringer i markedsavgiften, som finansierer virksomheten i Norges sjømatråd. Avgiften ilegges eksportverdien av norsk sjømat og finansierer driften av Sjømatrådet.

– Avgiften på laks og ørret reduseres til 0,6 prosent.

– Dagens nivå på 0,75 prosent opprettholdes for alle andre arter.

– I tillegg fjernes dagens avgift på 0,2 prosent på videreforedlede produkter som omfattes av tolltariffens posisjon 16.04. Dette dreier seg om ferdige retter, som for eksempel fiskepanetter, og omfatter ikke fileter.

– Forskriftsendringene er fastsatt 1. juni 2015, og trer i kraft 1. januar 2016.

Det er bred enighet om at Sjømatrådet gjør en viktig jobb for sjømatnæringen, både innen markedsarbeid, beredskap og markedsinformasjon, heter det i meldingen.

Departementet har mottatt mange høringsinnspill, og det store flertallet gir uttrykk for at den foreslåtte reduksjonen i markedsavgiften var for stor.

– Dette er en avgift som betales av næringen. Jeg har vært opptatt av å lytte til de innspillene vi har fått. Med denne beslutningen mener jeg at vi har funnet en god balanse mellom de ulike hensynene som gjør seg gjeldene, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

En nedjustering av avgiften på laks og ørret til 0,6 prosent, vil med 2014-tall gi en inntekt til Sjømatrådet på om lag 430 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 70 millioner kroner sammenlignet med dagens satser.