Norsk sjømateksport mer enn doblet på 10 år

Norge eksporterte sjømat for 74,5 milliarder kroner i 2015. Det er 8 prosent, eller 5,8 milliarder kroner, mer enn i rekordåret 2014. Det melder Norges sjømatråd.

– I et år med handelshindringer i flere markeder og importstopp i Russland, ble resultatet bedre enn forventet. Ei svak krone i kombinasjon med god etterspørsel etter spesielt ferske produkter bidro til ny eksportrekord for norsk sjømat, sier administrerende direktør Terje E. Martinussen i Norges sjømatråd.

Sjømateksporten til EU er for første gang på 50 milliarder kroner, etter en vekst på 17 prosent i 2015. EU tar imot 67 prosent av den totale sjømateksporten og er det desidert viktigste markedet for norsk sjømatnæring. Et annet viktig kjennetegn for norsk sjømateksport, er at over 60 prosent er ferske produkter, og at denne andelen øker.

– Veksten i EU og USA de senere år viser også betydningen av at myndigheter og næringen arbeider godt sammen for å oppnå god markedsadgang. Gode handelsavtaler blir helt avgjørende for å oppnå vekst i nye markeder i framtiden, sier Martinussen.

Rekord for laks og torskefisk

Norge eksporterte laks og ørret for 50 milliarder kroner i 2015. Dette er en rekordstor eksportverdi med en økning på over 8 prosent eller 3,9 milliarder kroner.

Norge eksporterte torskefisk for 13 milliarder kroner i 2015. Det er også rekord og en økning på 8 prosent, eller i underkant av 1 milliard kroner. I tråd med reduserte kvoter, gikk eksportvolumet for torskefisk ned 13 prosent.

Norge eksporterte klippfisk for 4 milliarder kroner og ferske produkter av torskefisk for 2,8 milliarder kroner i 2015.

– Norge har aldri tidligere eksportert klippfisk og ferske torskefiskprodukter for så høye verdier som i 2015. Næringens økte kvalitetsfokus og målrettet markedsarbeid har ført til etterspørselvekst for disse produktene, sier Martinussen.

Lavere kvoter for makrell og sild

Reduserte kvoter førte til nedgang for makrell og sild. Det ble eksportert makrell for 3,8 milliarder kroner i 2015, som er en tilbakegang på 306 millioner kroner, eller 7 prosent, sammenlignet med 2014. Sildeeksporten endte på 2,4 milliarder kroner i 2015, som er en nedgang på 12 prosent eller 327 millioner kroner.

Skalldyreksporten øker kraftig

Norge eksporterte reker, skalldyr og bløtdyr for 1,5 milliard kroner i 2015. Det er en økning på 52 prosent fra 2014. Den sterke veksten skyldes i hovedsak økt eksport av reke, snøkrabbe og kongekrabbe.

Våre viktigste eksportmarkeder

I 2015 eksporterte Norge sjømat til 143 land. Av disse er Polen det største enkeltmarkedet, og utgjør 6,9 milliarder kroner i 2015. Polen er et stadig viktigere konsummarked, men en betydelig andel av eksporten til Polen, går til bearbeiding og videre distribusjon til det europeiske markedet.

Danmark er nå det nest største markedet for norsk sjømat, og er i likhet med Polen et viktig marked for bearbeiding og transitt. Norsk eksport til Danmark var på 6,4 milliarder kroner i 2015, noe som er en økning på 1,4 milliarder kroner eller 27 prosent fra året før. Dette gjør også Danmark til vårt største vekstmarked i 2015.