Ny handlebar sjømatindeks

Med den nye sjømatindeksen OBSFX, vil investorer på Oslo Børs kunne handle børsnoterte produkter som følger sjømataksjene.

Den nye sjømatindeksen Oslo Børs Seafood Index,OBSFX, beregnes og distribueres i realtid fra og med i dag, torsdag 14. april. I morgen vil det også bli notert børsnoterte produkter som enkelt gir investorer eksponering mot den nye indeksen, melder Oslo Børs.

Sjømat fra 14 til 148 mrd. kr

Sjømat er blitt en stadig viktigere bransje på Oslo Børs. De siste 10 årene er markedsverdien av sjømataksjene som er notert på Oslo Børs vokst fra 14 til 148 milliarder kroner. Samtidig har sjømats andel av den samlede markedsverdien av aksjene på Børsen vokst fra én til over åtte prosent.

Noterer ETN-er med indeksen som underliggende

Den nye indeksen er konstruert for å være investerbar, slik at banker og fondsforvaltere enkelt kan tilby produkter og fond som følger indeksen.
Allerede i morgen vil det bli notert børsnoterte produkter med den nye sjømatindeksen som underliggende. De nye børsnoterte papirene er såkalte ETN-er (Exchange Traded Notes), som handles like enkelt som aksjer.

Har steget 21,6 prosent hittil i år

Hittil i år har den nye sjømatindeksen steget 21,6 prosent. Til sammenligning har Hovedindeksen falt 3,5 prosent så langt i år.

På oppstartsdato vil OBSFX bestå av åtte sjømatselskaper: Marine Harvest, Bakkafrost, SalMar, Lerøy Seafood, Austevoll Seafood, Havfisk, Norway Royal Salmon og Grieg Seafood.

Indeksen består av sjømatselskaper notert på Oslo Børs i GICS-sektor 30202030 (Packaged Foods & Meats). Det er et likviditetskrav som innebærer at aksjen skal være omsatt minimum 90 prosent av dagene siste seks måneder. Indeksen er fri flyt-justert, det vil si at det er aksjene som er fri flyt som bestemmer selskapets vekt i indeksen, og indeksen revideres halvårlig på basis av omsetning siste seks måneder. Når indeksen revideres, "kappes" selskapene slik at ingen overstiger 30 prosent vekt.

Om den gamle sektorindeksen OSLSFX

Oslo børs har allerede en sjømatindeks, OSLSFX, som er en del av børsens satsing på sterke sektorer (energi, shipping og sjømat). Denne sektorindeksen er imidlertid ikke laget med tanke på å være investerbar, og er kun ment som en indikator for utviklingen i sjømatsektoren på Oslo Børs og Axess.

Sjømat er blant sektorene som har steget aller mest på Oslo Børs. De siste 10 årene har OSLSFX steget hele 431 prosent.