Eksporterte sjømat for 7,4 milliarder kroner

Illustrasjonsfoto: Røkt laks på brett. Foto: Morpol ASA

Norge eksporterte fisk og annen sjømat for totalt 7,4 milliarder kroner i april 2016.

Hittil i 2016 er det eksportert sjømat for 28,8 milliarder kroner. Det er en økning på 26 prosent eller 5,9 milliarder kroner målt mot samme periode i fjor, melder Norges sjømatråd.

– Den norske sjømateksporten går så det suser. Det ble eksportert noe mindre sjømat de fire første månedene i år, men verdien er 5,9 milliarder høyere enn for samme periode i fjor. Dette skyldes stor etterspørsel og høy pris for den norske sjømaten, kombinert med en fortsatt gunstig valutasituasjon, sier kommunikasjonsdirektør Geir Håvard Hanssen i Norges sjømatråd.

– Det er laks og ørret som bidrar sterkest til den kraftige eksportveksten. For laksen har snittprisen vært 56,81 kroner per kilo hittil i år, mot en snittpris på 41,89 kroner i samme periode i fjor. Samtidig legger vi bak oss en fantastisk skreisesong med godt fiske og høy etterspørsel. Det bidrar til gode eksporttall for skrei og annen hvitfisk. Vi ser sterke tall for april, med en samlet økning på 35 prosent. Noe av forklaringen på det er den tidlige påsken og dermed få røde dager i april, sammenlignet med i fjor, sier Hanssen.

Økt eksport av laks og ørret

Det ble eksportert laks for 18,2 milliarder kroner i de fire første måneder av 2016. Det er en økning på 25 prosent, eller 3,7 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. I april måned ble det eksportert laks for 4,9 milliarder kroner. Det er en økning på 40 prosent eller 1,4 milliarder kroner fra april i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i april måned 57,39 kroner per kilo mot 39,89 kroner i april i fjor. Polen og Frankrike var de største kjøperne av laks fra Norge i første kvartal.

Ørreteksporten endte på 1,3 milliarder, som er en økning på 117 prosent eller 704 millioner kroner fra de fire første månedene i fjor. Det ble eksportert ørret for 405 millioner kroner i april. Det er en økning på 174 prosent eller 257 millioner kroner sammenlignet med april i fjor. Hittil i år er de største kjøperne av norsk ørret Hviterussland og Japan.

Økning for fersk og fryst torsk

Hittil i år er det eksportert fersk torsk, inklusiv filet, for 1,4 milliarder kroner. Det er en økning på 20 prosent eller 230 millioner kroner. I april ble det eksportert fersk torsk, inklusiv filet, for 315 millioner kroner. Det er en vekst på 14 prosent eller 40 millioner kroner sammenlignet med april i fjor.

Fryst torsk, inklusiv filet, endte på 925 millioner kroner. Det er en økning på 54 prosent eller 326 millioner kroner. I april ble det eksportert fryst torsk, inklusiv filet, for 228 millioner kroner, noe som er en økning på 43 prosent eller 69 millioner kroner sammenlignet med april i fjor.

Reduksjon for klippfisk, økning for saltfisk

Hittil i år er det eksportert klippfisk for 1,1 milliard kroner. Det er en nedgang på 9 prosent eller 104 millioner kroner. I april ble det eksportert klippfisk for 256 millioner kroner, en økning på 31 prosent eller 61 millioner kroner fra april måned i fjor.

Saltfisken endte på 695 millioner kroner, noe som er en økning på 16 prosent eller 95 millioner kroner. I april måned ble det eksportert saltfisk for 256 millioner kroner. Det er på samme nivå som april i fjor.

Økning for sild og makrell

Hittil i år er det eksportert sild for 980 millioner kroner. Det er en økning på 71 prosent eller 406 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. I april måned ble det eksportert sild for 126 millioner kroner. Det er en økning på 60 prosent eller 47 millioner kroner sammenlignet med april i fjor. Polen og Tyskland er de største markedene for sild.

For makrellen var eksporten på 931 millioner kroner. Det er en økning på 50 prosent eller 310 millioner kroner. I april ble det eksportert makrell for 160 millioner kroner. Det er en økning på 99 prosent eller 80 millioner kroner fra april måned i fjor. Hittil i år er Japan og Nigeria de viktigste markedene for makrell.