Sjømateksport for 42,6 mrd. i første halvår

Det utgjør en økning på 25 prosent eller 8,6 milliarder kroner målt mot første halvår 2015.

I juni måned ble det eksportert sjømat for 7,1 milliarder kroner. Det er en økning på 22 prosent eller 1,3 milliarder kroner sammenlignet med juni måned i fjor, melder Norges sjømatråd.

– Den norske sjømatnæringen opplever en enorm vekst i eksportverdi første halvår. Prisen på laks stjeler de fleste overskriftene, men så og si hele sjømatnæringen har hatt et fantastisk første halvår. De gode tallene viser at det er stor etterspørsel og at vi oppnår gode priser for den norske sjømaten. En gunstig valutasituasjon bidrar selvsagt positivt, sier kommunikasjonsdirektør Geir Håvard Hanssen i Norges sjømatråd.

28 prosent økning på laks

Det ble eksportert laks for 27,9 milliarder kroner i første halvår. Det er en økning på 28 prosent, eller 6,1 milliarder kroner sammenlignet med første halvår i 2015. I juni måned ble det eksportert laks for 4,9 milliarder kroner. Det er en økning på 32 prosent eller 1,2 milliarder kroner fra juni i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i juni måned 65,43 kroner per kilo mot 40,85 kroner i juni i fjor. Polen og Frankrike var de største kjøperne av laks fra Norge i første halvår.

– Økt etterspørsel etter laks globalt i kombinasjon med redusert eksportvolum fra Norge har drevet prisen oppover. EU-markedet har beholdt sin andel av den norske eksporten, mens eksporten til USA har økt og står nå for 6 prosent av den norske eksporten av laks, sier analytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Norge eksporterte ørret for 1,9 milliarder kroner i første halvår. Det er en økning på 103 prosent eller 978 millioner kroner fra første halvår i fjor. Det ble eksportert ørret for 348 millioner kroner i juni. Det er en økning på 79 prosent eller 154 millioner kroner sammenlignet med juni i fjor. Største kjøpere av ørret fra Norge i første halvår var Hviterussland og Japan.

Økning for fersk- og fryst torsk

Det ble eksportert fersk torsk, inklusiv filet, for 1,6 milliard kroner i første halvår. Det er en økning på 16 prosent eller 218 millioner kroner sammenlignet med første halvår 2015. I juni ble det eksportert fersk torsk, inklusiv filet, for 110 millioner kroner. Det er en vekst på 8 prosent eller 8 millioner kroner sammenlignet med juni i fjor.

Det ble eksportert fryst torsk, inklusiv filet, for 1,3 milliarder kroner i første halvår. Det er en økning på 40 prosent eller 364 millioner kroner sammenlignet med første halvår 2015. I juni ble det eksportert fryst torsk, inklusiv filet, for 175 millioner kroner som er en økning på 5 prosent eller 8 millioner kroner sammenlignet med juni i fjor.

– Norge eksporterte torsk og hyse samlet for over 5,8 milliarder kroner i første halvår 2016, noe som betyr rekord for begge artene. Spesielt ferske og frosne produkter trekker opp, men med gode priser i nesten alle produktkategorier, ender vi med tidenes halvår for hele torskefisk-kategorien, sier analytiker Ørjan Olsen i Norges sjømatråd.

Reduksjon for klippfisk, opp for saltfisk

Det ble eksportert klippfisk for 1,6 milliarder kroner i første halvår. Det er en nedgang på 12 prosent eller 229 millioner kroner sammenlignet med første halvår 2015. I juni ble det eksportert klippfisk for 283 millioner kroner, en nedgang på 20 prosent eller 72 millioner kroner fra juni måned i fjor.

Det ble eksportert saltfisk for 898 millioner kroner i første halvår. Det er en økning på 6 prosent eller 48 millioner kroner sammenlignet med første halvår 2015. I juni måned ble det eksportert saltfisk for 52 millioner kroner. Det er en nedgang på 43 prosent eller 39 millioner kroner sammenlignet med juni i fjor.

Økning for sild og makrell

Det ble eksportert sild for 1,4 milliarder kroner i første halvår. Det er en økning på 52 prosent eller 476 millioner kroner sammenlignet med første halvår 2015. I juni måned ble det eksportert sild for 331 millioner kroner. Det er en økning på 22 prosent eller 60 millioner kroner sammenlignet med juni i fjor. Tyskland og Polen er de største markedene for sild i første halvår.

Det ble eksportert makrell for 1,2 milliarder kroner i første halvår. Det er en økning på 37 prosent eller 319 millioner kroner sammenlignet med første halvår 2015. I juni ble det eksportert makrell for 104 millioner kroner. Det er en nedgang på 38 prosent eller 62 millioner kroner fra juni måned i fjor. Sør-Korea og Japan er de viktigste markedene for makrell i første halvår.

– Pris- og volumvekst for både sild og makrell har økt eksportverdien for pelagisk fisk første halvår 2016. De største vekstmarkedene for sild har hittil i år vært Polen og Tyskland, mens Japan og Ghana er markedene som har økt mest for makrell, sier analytiker Paul T. Aandahl.