Ny rekordvekst for sjømateksporten

Illustrasjonsfoto: Røkt laks på brett. Foto: Morpol ASA

Norge har eksportert sjømat for rekordsterke 65 milliarder kroner frem til utgangen av tredje kvartal 2016. Det er en økning på 26 prosent eller 13,2 milliarder kroner målt mot samme periode i fjor.

Aldri tidligere har Norge eksportert sjømat for større verdier enn i september måned, da Norge eksporterte sjømat for 8,8 milliarder kroner. Det er en økning på 31 prosent eller 2,1 milliarder kroner, melder Norges sjømatråd.

– Verdien av norsk sjømateksport har doblet seg i løpet av de siste seks årene. Septembereksporten alene er lik sjømateksporten for hele 1990. Norsk sjømat er foreløpig en knapp ressurs på verdensmarkedet og med stabile volumer, gir en sterk underliggende etterspørselsvekst jevnt over høye priser for de fleste produkter og dermed rekord per tredje kvartal, sier kommunikasjonsdirektør Geir Håvard Hanssen i Norges sjømatråd.

– Verdien av sjømateksporten til markeder som for ti år siden var beskjedne, har nå både doblet, femdoblet og i Sør-Koreas tilfelle, nidoblet seg. USA, Italia og Sør-Korea er gode eksempler på sterke vekstmarkeder som viser bredden i norsk sjømateksport. Til USA går det nå mye laks, ørret, torsk og krabbe, mens Italia som har lange tradisjoner som tørrfiskmarked har fått selskap av laksen. Til Sør-Korea går det nå mye laks til rått konsum, krabbe og makrell, fortsetter Hanssen.

Laks og ørret

– Eksportprisen på fersk hel laks har hittil i år vært 41 prosent høyere enn samme periode i fjor. Dette skyldes en kombinasjon av redusert eksportvolum og en sterk etterspørsel etter norsk laks. De to siste månedene har imidlertid eksportvolumet økt sammenlignet med samme periode i fjor. Det har bidratt til at prisen på laks har blitt redusert noe. Prisen for fersk hel laks i september var likevel hele 12,89 kroner høyere enn samme måned i fjor, noe som underbygger den sterke etterspørselen etter norsk laks, sier analytiker Morten Lindrupsen i Norges sjømatråd.

Norge har eksportert ørret for 3 milliarder kroner hittil i år. Det er en økning på 98 prosent eller 1,5 milliard kroner fra samme periode i fjor.

Økning for fersk og fryst torsk

Norge har eksportert fersk torsk, inklusiv filet, for 1,8 milliarder kroner hittil i år. Det er en økning på 13 prosent eller 213 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Norge har eksportert fryst torsk, inklusiv filet, for 1,8 milliarder kroner per tredje kvartal. Det er en økning på 36 prosent eller 487 millioner kroner fra samme periode i fjor.

– Norge har eksporterte torsk, sei, hyse og annen bunnfisk for 10,3 milliarder kroner hittil i år. Det er en økning på ni prosent, eller 842 millioner kroner fra samme periode i fjor. Verdiøkningen skyldes i all hovedsak økte volumer av ferske og fryste produkter, sier analytiker Ingrid Kristine Pettersen i Norges sjømatråd.

Nedgang for klippfisk, økning for saltfisk

Norge har eksportert klippfisk for 2,6 milliarder kroner hittil i år. Det er en nedgang på 9 prosent eller 252 millioner kroner fra samme periode i fjor.
Norge har eksportert saltfisk for 1 milliard kroner hittil i år. Det er en økning på 8 prosent eller 77 millioner kroner fra samme periode i fjor.

45 prosent vekst for sild

Norge har eksportert sild for 2,1 milliarder kroner hittil i år. Det er en økning på 45 prosent eller 648 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Norge har eksportert makrell for 1,8 milliarder kroner. Det er en økning på 13 prosent eller 204 millioner kroner fra samme periode i fjor.

– Sterk etterspørsel etter sild i de europeiske markedene og relativt lave kvoter har medført høye priser hittil i år, men gjenstående kvote for resten av året er vesentlig lavere enn tidligere år. Dette har medført at Tyskland og Polen har kjøpt dobbelt så mye filetprodukter som samme periode i fjor til tross for høyere priser, sier analytiker Kristin Lien i Norges sjømatråd.

– Den Norske makrellsesongen er i gang og sterk etterspørsel, særlig fra de asiatiske markedene, medfører høyere priser i starten av høstsesongen enn året før, forteller Lien.

Vekst i krabbeeksporten

Norge har eksportert krabber for 731 millioner kroner hittil i år. Det er en økning på 89 prosent eller 344 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Av den totale krabbeeksporten hittil i år, har Norge eksportert kongekrabber for 414 millioner kroner, og snøkrabber for 286 millioner kroner.