Sjømatrådet styrker satsingen i Kina

Arkivbilde fra da laks nr. 10 millioner var på vei til Kina i 2010. Foto: Tom Haga / Norwegian Seafood Council

Sjømatrådet er svært tilfreds med at norske og kinesiske myndigheter har kommet frem til enighet om normalisering av forholdet, og ikke minst at de ønsker å gjenoppta det viktige arbeidet med en frihandelsavtale.

Sjømatrådet har vært aktivt tilstede med fiskeriutsending i Kina siden 1998, og har investert betydelige midler i å bygge en god posisjon for den norske laksen i landet. Dette har medført at norsk laks står meget sterkt i det kinesiske markedet, blant forbrukere, kokker og innkjøpere. 46 prosent av kinesiske forbrukere i de største byene foretrekker norsk laks, melder Norges sjømatråd.

Nyheten om en normalisering av handelen, gjør at den norske laksenæringen kan gjenoppta kampen om de fremste posisjonene både i handlene og hos forbrukerne. Sjømatrådet ønsker å bidra til dette og vil derfor i kommende år øke investeringen i Kina betraktelig.

– Økt tilgang til norsk laks for kinesiske forbrukere vil bidra positivt til fortsatt høye laksepriser, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Asbjørn Warvik Rørtveit.

Les også: – Viktig gjennomslag for handelen med Kina 19.12.2016

I de senere år har arbeidet til Sjømatrådet i Kina i stor grad vært preget av en rekke saker knyttet til markedsadgangen for norske bedrifter og markedsovervåkning. Sjømatrådet har i denne perioden jobbet godt sammen med norske myndigheter og delt viktig informasjon om markedet og utfordringene norske eksportører opplever.

– Slik Sjømatrådet ser det er det flere viktige avklaringer mellom norske og kinesiske matvaremyndigheter som må på plass for at markedsadgangen kan bli normalisert. Det er behov for bilaterale samtaler på teknisk nivå mellom norske og kinesiske myndigheter for gjennomgang av de veterinære rammebetingelsene for handelen. Lang karantenetid og krevende tilgang på importlisenser har vært hovedutfordringene for laks. I tillegg er det mange norske produsenter som fortsatt venter på å bli godkjent for eksport til Kina, forteller fiskeriutsending i Kina, Sigmund Bjørgo.

– Sjømatrådet vil i vårt videre arbeid ha fokus på praktisk tilrettelegging for markedsadgang for norske sjømatbedrifter. Vi vil også følge utviklingen tett og dele markedsinnsikten med den norske sjømatnæringen. Vi ser videre svært positivt på at arbeidet med en frihandelsavtale er gjenopptatt, og Sjømatrådet skal bidra i denne prosessen med relevant innsikt, sier analytiker i Norges sjømatråd, Øystein Valanes.