Sjømateksport for 91 milliarder i 2016

Norge eksporterte sjømat for 91,6 milliarder kroner i 2016. Det er 23 prosent, eller 17 milliarder kroner mer enn i rekordåret 2015.

– 2016 var et fantastisk år for norsk sjømateksport. Eksportverdien økte med 23 prosent og passerte for første gang 90 milliarder kroner. 67 prosent av eksporten, målt i verdi gikk til Europa. Norge er svært avhengig av det europeiske markedet, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen, i en pressemelding.

Norske sjømatprodusenter eksporterte sjømat til EU for 61,3 milliarder kroner. Det er en økning på 23 prosent fra 2015.

– Laksen står sterkt i Europa, men høy pris gjør at volumet til viktige markeder går ned. Vi forventer fortsatt prisvekst for laksen ut til konsument i flere europeiske land. Dette gjelder både for fersk naturell laks og for bearbeidede produkter som fryst og røykt laks. Med høyere priser i Europa, vil trolig en større del av laksen gå til nye markeder i andre deler av verden. Eksportvolumet til Europa gikk ned med seks prosent i 2016. Til Asia var nedgangen en prosent, mens lakseeksporten til Nord-Amerika økte med to prosent i 2016, sier Larsen.

Rekord for laks og hvitfisk

Norge eksporterte en million tonn laks og ørret til en verdi av 65,3 milliarder kroner i 2016. Det er en nedgang i volum på 3,5 prosent, mens eksportverdien økte med 31 prosent eller 15,4 milliarder kroner fra 2015.

Norge eksporterte hvitfisk for 13,8 milliarder kroner i 2016. Det er også rekord og en økning på 6 prosent, eller 821 millioner kroner. Volumet økte med 7 prosent.

Norge eksporterte 81 000 tonn klippfisk for 3,7 milliarder kroner i 2016. Det er en nedgang på 8 prosent i volum og 6,5 prosent i verdi. Eksporten av ferske hvitfiskprodukter økte med 7 prosent i volum og 14 prosent i verdi til totalt 3,2 milliarder kroner i 2016.

– Det bør være mulig å ta ut høyere pris for hvitfisken, på linje med laksen. For å komme dit må vi ha økt fokus på markedet og gjøre hvitfisken tilgjengelig i større deler av året. Det krever produktutvikling innenfor både fersk og fryst, sier Larsen.

Økning for makrell, sild og skalldyr

Norge eksporterte 309 000 tonn makrell for 4,1 milliarder kroner i 2016. Det er en nedgang i volum på 12 prosent, mens verdien økte med 6 prosent. Norge eksporterte 8 prosent mer sild i 2016, mens verdien økte med 28 prosent til 3,1 milliarder kroner. Norge eksporterte skalldyr for 1,9 milliard kroner i 2016. Det er en økning på 21 prosent fra 2015. Den sterke veksten skyldes i hovedsak økt eksport av kongekrabbe og snøkrabbe.

Våre viktigste eksportmarkeder

I 2016 eksporterte Norge sjømat til 146 land. Av disse er Polen det største enkeltmarkedet, og utgjør 9,7 milliarder kroner i 2016. Polen er et stadig viktigere konsummarked, men en betydelig andel av eksporten til Polen går til bearbeiding og videre distribusjon til det europeiske markedet.

– Stadig mer av den sjømaten vi produserer blir videreforedlet i andre land enn der den konsumeres. Her er Polen og Danmark to sentrale markeder. I 2016 var de største konsummarkedene for norsk sjømat Frankrike, Tyskland og Storbritannia, sier Larsen.

Frankrike er nå det nest største markedet for norsk sjømat, og et svært viktig konsummarked. Norge eksporterte sjømat for 7,9 milliarder kroner til Frankrike i 2016. Det er en økning på 1,7 milliarder kroner eller 27 prosent fra året før. Dette gjør også Frankrike til vårt nest største vekstmarked i 2016.