Rekordsterkt første halvår for sjømateksporten

Norge eksporterte 1,3 millioner tonn sjømat, til en verdi av 46,3 milliarder kroner i første halvår 2017.

Aldri før har Norge eksportert sjømat for større verdier enn i første halvår av 2017. Økningen skyldes i hovedsak rekordhøye laksepriser, men også kraftig volumvekst i eksporten til USA og asiatiske markeder, melder Norges sjømatråd.

Eksporten utgjør en økning i volum på 4 prosent og en verdiøkning på 3,7 milliarder kroner, eller 9 prosent, sammenlignet med første halvår i fjor.

– Første halvår er preget av rekordhøye priser for laks. Fortsatt økning i etterspørselen i kombinasjon med redusert tilbud av laks globalt er årsaken til prisveksten, sier analytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

– Eksporten av fersk torsk viser sterk vekst, noe som delvis skyldes uvanlige store fersk-landinger utenfor hovedsesongen, men små størrelser på fisken har ført til at gjennomsnittsprisen er redusert sammenlignet med i fjor, sier Aandahl.

I juni ble det eksportert 166 000 tonn sjømat til en verdi av 7,6 milliarder kroner. Volum falt med 7 prosent, mens verdiveksten var på 471 millioner kroner, eller 7 prosent, sammenlignet med juni i fjor.

Laks øker i verdi på stabilt volum

Det ble eksportert 451 000 tonn laks, til en verdi av 31,5 milliarder kroner i første halvår 2017. Volumet er på samme nivå som første halvår i fjor, mens det er en økning i verdi på 13 prosent, eller 3,7 milliarder kroner, sammenlignet med første halvår i 2017. De landene som kjøpte mest norsk laks i første halvår var Polen, Frankrike og USA.

I juni måned ble det eksportert 74 000 tonn laks, til en verdi av 5,4 milliarder kroner. Det er en svak økning i volum, mens verdien økte med 479 millioner kroner, eller 10 prosent, fra juni i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i juni måned 68,80 kroner per kilo, mot 65,36 kroner i juni i fjor.

Kraftig fall i ørreteksporten

Norge eksporterte 16 600 tonn ørret, til en verdi av 1,3 milliarder kroner i første halvår. Det er en nedgang i volum på 56 prosent mens verdien falt med 596 millioner kroner, eller 31 prosent, fra første halvår i fjor. De største kjøpere av ørret fra Norge i første halvår var Japan, USA og Hviterussland.

Det ble eksportert 2 800 tonn ørret, for 230 millioner kroner i juni. Det er en nedgang i volum på 54 prosent mens verdien falt med 115 millioner kroner, eller 33 prosent, sammenlignet med juni i fjor.

Økning for hvitfisk

Det ble eksportert 54 000 tonn fersk torsk, inklusiv filet, til en verdi av 1,8 milliarder kroner i første halvår. Det er en økning i volum på 7 prosent mens verdien økte med 154 millioner kroner, eller 10 prosent, sammenlignet med første halvår 2016.

I juni ble det eksportert 4 000 tonn fersk torsk, inklusiv filet, til en verdi av 134 millioner kroner. Det er en økning i volum på 39 prosent mens verdien økte med 27 millioner kroner, eller 26 prosent, sammenlignet med juni i fjor.

Det ble eksportert 39 000 tonn fryst torsk, inklusiv filet, til en verdi av 1,3 milliarder kroner i første halvår. Det er en nedgang i volum på 4 prosent mens verdien er på samme nivå som første halvår 2016. I juni ble det eksportert 5 200 tonn fryst torsk, inklusiv filet, til en verdi av 179 millioner kroner. Det er en nedgang i volum på 5 prosent mens verdien økte 4,5 millioner kroner, eller 3 prosent, sammenlignet med juni i fjor.

Godt halvår for klippfisk

Det ble eksportert 42 000 tonn klippfisk, til en verdi av 1,9 milliarder kroner i første halvår. Det er en økning i volum på 19 prosent mens verdien økte med 233 millioner kroner eller 14 prosent sammenlignet med første halvår 2016. I juni ble det eksportert 8 000 tonn klippfisk til en verdi av 397 millioner kroner, en økning i volum på 43 prosent mens verdien økte med 119 millioner kroner eller 43 prosent fra juni måned i fjor.

Det ble eksportert 20 000 tonn saltfisk, til en verdi av 900 millioner kroner i første halvår. Det er en nedgang i volum på 6 prosent mens verdien er uendret sammenlignet med første halvår 2016. I juni måned ble det eksportert 3 000 tonn saltfisk, til en verdi av 127 millioner kroner. Det er en økning i volum på 131 prosent mens verdien økte med 76 millioner kroner eller 147 prosent sammenlignet med juni i fjor.

Reduksjon for sild og økning for makrell

Det ble eksportert 124 000 tonn sild, til en verdi av 1,4 milliarder kroner i første halvår. Det er en nedgang i volum på 11 prosent mens verdien falt med 46 millioner kroner, eller 3 prosent, sammenlignet med første halvår 2016. Litauen, Polen og Hviterussland er de største markedene for sild i første halvår.

I juni måned ble det eksportert 22 000 tonn sild, til en verdi av 238 millioner kroner. Det er en nedgang i volum på 23 prosent mens verdien falt med 125 millioner kroner, eller 34 prosent, sammenlignet med juni i fjor.

Det ble eksportert 97 000 tonn makrell, til en verdi av 1,2 milliarder kroner i første halvår. Det er en nedgang i volum på 6 prosent mens verdien økte med 39 millioner kroner, eller 3 prosent, sammenlignet med første halvår 2016. Kina, Sør-Korea og Tyrkia er de viktigste markedene for makrell i første halvår.

I juni ble det eksportert 9 000 tonn makrell, til en verdi av 128 millioner kroner. Det er en økning på 11 prosent i volum mens verdien økte med 25 millioner kroner, eller 24 prosent, fra juni måned i fjor.

Reduksjon for kongekrabbe og reker

Det ble eksportert 706 tonn kongekrabbe, til en verdi av 192 millioner kroner i første halvår. Det er en nedgang i volum på 27 prosent, mens verdien falt med 32 millioner kroner eller 14 prosent sammenlignet med første halvår 2016.

For reker var volumnedgangen på 14 prosent til totalt 4 000 tonn, mens verdien falt med 19 prosent eller 73 millioner kroner til en total eksportverdi på 303 millioner kroner i første halvår 2017.