Sjømateksport for rekordhøye 94,5 milliarder i 2017

Illustrasjonsfoto: Ole Musken / Norwegian Seafood Council

Norge har eksportert 2,6 millioner tonn sjømat for 94,5 milliarder kroner i 2017.

Det er en verdiøkning på 3 prosent, eller 3 milliarder kroner og en volumøkning på 7 prosent fra rekordåret 2016. Dette tilsvarer 36 millioner måltider hver dag hele året, melder Norges sjømatråd.

– 2017 var nok et fantastisk år for norsk sjømateksport. Eksportverdien økte med 3 prosent og vi ser en vekst i verdi og volum til oversjøiske markeder i Asia og USA. Samtidig var eksporten til EU uforandret fra 2016, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

Av den totale verdien av norsk sjømateksport i 2017, kom 72 prosent fra havbruk, mens sjømat fra fiskeriene stod for 28 prosent. Målt i volum var fordelingen 40 prosent fra havbruk og 60 prosent fra fiskeri.

Norge har eksportert 1 million tonn fisk fra havbruk for 67,7 milliarder kroner i 2017. Det er en verdiøkning på 2,3 milliarder kroner eller 3,6 prosent fra 2016. Eksportert volum var på samme nivå som 2016.

– Økt laksepris til europeiske konsumenter har redusert etterspørselen etter laks i Europa. Siden Europa er det dominerende markedet for norsk laks, får en reduksjon i laksesalget stor innvirkning på eksportprisen. Dette har bidratt til lavere laksepriser i andre halvår, sier Larsen.

Norge har eksportert 1,6 millioner tonn sjømat fra fiskeri for 26,8 milliarder kroner i 2017. Det er en verdiøkning på 628 millioner kroner eller 2,4 prosent, mens volumet økte med 170 600 tonn eller 12 prosent fra 2016.

– For hvitfisk ser vi at økt verdi skyldes økt eksportvolum, men det er forskjell mellom artene. Norske eksportører fikk blant annet bedre betalt for de fleste produkter av torsk i 2017 sammen-lignet med 2016, sier Larsen.

Laks, torsk og makrell viktigste arter i 2017

Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet. Ørret trekker ned volumet slik at eksporten fra havbruk er uforandret sammenlignet med 2016. Nedgangen i ørreteksporten er sammensatt og skyldes blant annet at færre produsenter satser på ørret i Norge og bortfall av det Russiske markedet.

Det var rekord for artene laks, torsk og hyse målt i eksportverdi i 2017.

Viktigste markeder for norsk sjømat

Norge har eksportert 1,6 millioner tonn sjømat til EU for 61 milliarder kroner i 2017. Det er en volumøkning på 2 prosent, mens verdien er på samme nivå som 2016.

Norge har eksportert 539 000 tonn sjømat for 18,7 milliarder kroner til Asia i 2017. Det er en verdiøkning på 1,3 milliarder kroner eller 8 prosent og en volumøkning på 12 prosent, eller 59 000 tonn fra 2016.

– Økt sjømatkonsum i Asia er drevet av økt kjøpekraft i en voksende middelklasse og forbedret distribusjon. Vi forventer at veksten vil fortsette å øke fremover og et eksempel er potensialet til Kina. Gitt en full normalisering av markedsadgangen, kan lakseeksporten nå 156 000 tonn i 2025, tilsvarende 12 prosent av dagens lakseproduksjon, sier Sjømatrådets fiskeriutsending i Kina, Sigmund Bjørgo.

Største vekstmarked i 2017 var USA med en vekst på hele 1 milliard kroner eller 23 prosent til en total eksportverdi på 5,7 milliarder kroner. Dette gjør USA til vårt fjerde viktigste marked i 2017.

Norge har eksportert 196 000 tonn sjømat for 9 milliarder kroner til Polen i 2017. Det gjør Polen til Norges største eksportmarked til tross for en verdinedgang på 7 prosent, eller 708 millioner kroner og en volumnedgang på 7 prosent eller 14 000 tonn fra 2016.

– Lav bearbeidingsgrad

Ser man over tid har bearbeidingsgraden falt for norsk sjømat. I 2010 utgjorde andelen av ubearbeidet fisk til eksport fra hvitfisk-, pelagisk- og havbruksnæringen 66 prosent. I 2017 var andelen ubearbeidet fisk økt til 69 prosent.

– Av den totale sjømateksporten er det 69 prosent som sendes ut som hel fisk. Det er derfor et stort potensial for å øke verdien av norsk sjømat, sier Larsen.

Kun 17 prosent av lakseeksporten er bearbeidet før den eksporteres, mens 83 prosent av volumet eksporteres som fersk eller fryst hel fisk. Selv om andelen har gått ned de siste årene, ble 53 prosent av all torsk bearbeidet til produkter som saltfisk, klippfisk, tørrfisk eller filet før eksport.

– Sjømatnæringen er en av Norges viktigste eksportnæringer. Og årets eksportrekord befester næringens posisjon. Regjeringens ambisjon er at sjømatnæringen skal vokse og skape flere arbeidsplasser, sier fiskeriminister Per Sandberg.