Flere skip seiler under norsk flagg

Siden 2015 har Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) økt med 87 skip og rundt 11.600 personer er omfattet av tilskuddsordningen for sjøfolk.

Regjeringen har styrket og utvidet tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk gjennom egne tilskuddsmodeller for sjøfolk på NIS-lasteskip i utenriksfart, og sjøfolk på NIS konstruksjonsskip. Tilskuddsordningen er også lovfestet, og er på 1 822 millioner kroner i 2019.

– Det at vi nå har et register som ikke lekker skip, er et tegn på en vellykket maritim politikk. Dette har vært ett av målene våre i flere år. Det viktigste for næringen er at det ikke skjer store endringer i rammebetingelsene, som for eksempel i rederibeskatningen eller nettolønnsordningen. Et stort antall skip under norsk flagg er dessuten viktig for Norges gjennomslagskraft i internasjonale fora, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Siden 2015 har Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) økt med 87 skip, og det anslås at 68 av disse har flagget inn i tilknytning til endringene. Til sammenlikning sank antallet skip i NIS med 134 skip mellom 2005 og 2013.

Særlig effekt kan man spore for konstruksjonsskip i NIS, hvor rundt 30 konstruksjonsskip har flagget til NIS siden 2015, og flere enn 1000 sjøfolk inngår nå i tilskuddsmodellen for konstruksjonsskip. Oppmykningen av NIS-regelverket har også bidratt til å beholde skip under norsk flagg når de har gått fra opplagsbøyene og inn i aktivitet.

En oversikt NFD har fått utarbeidet av SSB, viser at antallet norske sjøfolk har holdt seg relativt stabilt de siste årene. Per 2018 var antallet om lag 20 100. I april 2019 var det i alt 622 skip registrert i NIS.

Les også: Ny rapport om mulighetene i havet 04.06.2019

Les også: La frem regjeringens oppdaterte havstrategi 04.06.2019

Fakta

  • Regjeringen har lagt frem en maritim strategi, samt oppdatert havstrategi "Blå muligheter" 3. juni.
  • Regjeringen skal legge frem en melding til Stortinget om maritim politikk.
  • Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk, med bl.a. egne tilskuddsmodeller for sjøfolk på NIS-lasteskip i utenriksfart, og sjøfolk på NIS konstruksjonsskip er styrket og utvidet. I 2019 er ordningen på 1 822 mill. kroner. Tilskuddsordningen er også lovfestet.
  • Rammevilkårene for næringen er styrket gjennom tilskuddsordning for sjøfolk og endrede begrensninger i fartsområde. Siden 2015 har Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) økt med 87 skip, og det anslås at 68 av disse har flagget inn i tilknytning til endringene. Til sammenlikning sank antallet skip i NIS med 134 skip mellom 2005 og 2013. I april 2019 var det i alt 622 skip registrert i NIS.
  • Antallet sjøfolk i tilskuddsordningen har holdt seg stabilt og økt noe det siste året (ca. 11 600 sjøfolk i snitt i 2018). Det har vært en reduksjon i antall sjøfolk i NOR-skip i petroleumsvirksomhet de siste årene, men dette har blitt kompensert for med en økning i øvrige segmenter.
  • En oversikt Nærings- og fiskeridepartementet har fått utarbeidet av SSB viser at antallet norske sjøfolk har holdt seg relativt stabilt de siste årene. Per 2018 var antallet norske sjøfolk om lag 20 100.
  • Antall helt ledige innen maritime yrker var ifølge NAV 352 personer per april 2019, ned fra 494 i januar.
  • Regjeringen har sikret videreføring av rederiskatteordningen for 10 nye år (2018-2027), og utvidet ordningen til også å gjelde skip i offshore vind-industrien. Antallet skip i ordningen har holdt seg relativt stabilt og økt noe.

Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet