Vil ha færre fritidsbåtulykker

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

I dag mottok næringsminister Torbjørn Røe Isaksen den nye handlingsplanen mot fritidsbåtulykker, der myndigheter og organisasjoner går sammen for å få ned antall ulykker.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen tok i januar i år initiativ til å få på plass en ny nasjonal handlingsplan, for å få ned antall alvorlige ulykker forbundet med bruk av fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet fikk, i samarbeid med Sakkyndig råd for fritidsfartøy, i oppgave å utarbeide planen, som har en planperiode fra 2019 til 2023.

– Regjeringen har en nullvisjon for båtferdsel, akkurat som vi har for veiene. Vårt mål er at det ikke skal skje ulykker til sjøs der noen omkommer eller blir hardt skadd med fritidsbåt. Norge er et friluftsland og det skal være trygt å ferdes på sjøen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

De siste ti årene har det i snitt vært 35 dødsfall i året knyttet til fritidsbåter. Ett av de første målene er å halvere antall dødsfall innen de neste fire årene.

– Regjeringen ønsker å legge til rette for et trygt båtliv. Da er det viktig at vi utformer et godt regelverk som folk synes det er fornuftig å følge. Handlingsplanen skal bidra til at offentlige myndigheter, organisasjoner og frivilligheten går enda tettere sammen om sikkerhet til sjøs, sier statsråd Røe Isaksen.

67 tiltak for færre ulykker

Handlingsplanen har 67 tiltak som til sammen skal bidra til å nå regjeringens nullvisjon. Sjøfartsdirektoratet har ledet arbeidet. Handlingsplanen er utarbeidet i samarbeid med Sakkyndig råd for fritidsfartøy, som består av 14 aktører fra myndighetene og organisasjoner innen fritidsbåtområdet.

Handlingsplanen støtter tiltakene foreslått i Stortingsmelding om samhandling for betre sjøtryggleik.

I stortingsmeldingen fremgår det at regjeringen vil be Sjøfartsdirektoratet i samarbeid med andre om å utarbeide et bedre fakta- og statistikkgrunnlag, revidere småbåtloven, vurdere innføring av hurtigbåtsertifikat for fartøy som oppnår større hastighet enn 50 knop, vurdere krav om og bruk av dødmannsknapp, og vurdere om det bør stilles strengere krav til leier og utleier av fritidsbåter.

pdfRapport: Nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker 2019-202315.41 MB15.41 MB