Sjømateksport for 10,5 milliarder i november

Foto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

Norge eksporterte 273.000 tonn sjømat for 10,5 milliarder kroner i november. Ved utgangen av november har Norge eksportert 2,4 millioner tonn sjømat, til en verdi av 97,7 milliarder kroner.

Sammenlignet med november i fjor, betyr det at verdien økte med 574 millioner kroner, tilsvarende 6 prosent, mens volumet falt med 5 prosent.

For perioden januar til november, falt eksportvolumet med 4 prosent, mens verdien økte med 7 milliarder kroner, tilsvarende 8 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Det fremgår av en melding fra Norges sjømatråd.

Les også: Eksporten av sjømat passerer 100 milliarder kroner 03.12.2019

Stor verdivekst for laks

Norge eksporterte 108 000 tonn laks for 6,2 milliarder kroner i november. Volumøkningen er på 7 prosent, mens verdiøkning er på 12 prosent eller 705 millioner kroner fra november i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 1 million tonn laks for 66 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 7 prosent, mens verdien økte med 6 prosent eller 3,9 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks var i november måned 59,06 kroner per kilo, mot 56,07 kroner i november i fjor.

Polen var det største vekstmarkedet i november, med en økning på 165 millioner kroner eller 21 prosent.

– En stadig større andel av eksporten til EU, går til land som tradisjonelt har en stor videreforedling av norsk laks beregnet for eksport, hovedsakelig til andre EU-land. Om lag 84 prosent av laksen som går inn til Polen, blir videreforedlet og eksportert. Eksempel på andre land som videreforedler en stor andel av den norske laksen som de importerer er Danmark, Nederland og Litauen, sier Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Stor volumøkning og verdivekst for ørret

Norge eksporterte 6 700 tonn ørret for 382 millioner kroner i november. Det er en volumøkning på 30 prosent, mens verdiøkningen er på 20 prosent eller 64 millioner kroner fra november i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 54 100 tonn ørret, for 3,3 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 31 prosent og en verdiøkning på 25 prosent eller 659 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Hviterussland og USA kjøpte mest ørret fra Norge i november.

God verdiøkning for fersk og fryst torsk

Norge eksporterte 2 900 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 141 millioner kroner i november. Det er en volumøkning på 6 prosent og en verdiøkning på 22 prosent eller 26 million kroner fra november i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 49 300 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 2,2 milliarder kroner. Det er en volumnedgang 20 prosent og en verdinedgang på 4 prosent eller 87 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Danmark og Sverige var de største markedene for fersk torsk i november.

– I både oktober og november har det vært høyere eksportvolumer av fersk hel og fersk filet, sammenlignet med samme periode i 2018. Det skyldes økte fangster, noe ferskfiskordningen har vært med å bidra til. Dette er en ordning som skal stimulere til økte fangster utenom hovedsesongen januar til april, sier Ingrid K. Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Norge eksporterte 7 300 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 309 millioner kroner i november. Volumet økte med 13 prosent mens verdien økte med 14 prosent eller 39 millioner kroner fra november i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 65 200 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 2,8 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 2 prosent, mens verdien økte med 15 prosent eller 354 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Kina og Storbritannia var de største markedene for fryst torsk i november.

– Fryst torsk, både hel og filet, har hatt verdivekst så langt i år. For filet er det drevet av økte priser, ettersom volumene har falt. Fryst hel har både hatt en pris- og volumøkning. Det er Storbritannia som har tatt størstedelen av volumveksten for fryst hel på grunn av både lagerbygging og økt etterspørsel blant konsumentene, sier Pettersen.

Sterk vekst for både klippfisk og saltfisk

Norge eksporterte 8 900 tonn hel klippfisk for 533 millioner kroner i november. Det er en volumnedgang på 7 prosent, og en verdiøkning på 65 millioner kroner eller 14 prosent fra november i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 85 400 tonn klippfisk for 4,4 milliarder kroner. Det er en volumøkning 1 prosent og en verdiøkning på 12 prosent eller 492 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Portugal og Brasil var de største markedene for klippfisk i november.

– Fra i sommer har vi sett økte eksportvolumer av klippfisk av torsk til Portugal, målt mot samme periode i fjor. Veksten fortsetter også nå i november. Dette til tross for historisk høye priser, målt både i norske kroner og i euro. Redusert saltfiskeksport så langt i år, og dermed mindre råvare til klippfiskproduksjon i Portugal, forklarer nok noe av denne økningen. Samtidig var det høyere eksportvolumer av saltfisk i november i år sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er den første måneden i 2019 som er høyere for saltfisk enn tilsvarende måned i 2018, sier Pettersen.

– De høye prisene på klippfisk av torsk er en forklaring på hvorfor eksporten av klippfisk av torsk går litt tilbake i Brasil, mens eksporten av klippfisk av sei har økt så langt i år. Klippfisk av sei er betydelig rimeligere enn klippfisk av torsk. Brasiliansk valuta har svekket seg, noe som legger ytterligere press på prisene for brasilianerne, sier Øystein Valanes, Sjømatrådets fiskeriutsending til Brasil.

Norge eksporterte 1 700 tonn saltfisk for 86 millioner kroner i november. Det er en volumøkning på 31 prosent og en verdiøkning på 42 prosent eller 25 millioner kroner fra november i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 22 600 tonn saltfisk for 1,2 milliard kroner. Det er en volumnedgang på 19 prosent, og en verdinedgang på 10 prosent eller 136 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Portugal og Italia var de største saltfiskmarkedene i november.

Prisvekst for tørrfisk

Norge eksporterte 655 tonn tørrfisk for 135 millioner kroner i november. Det er en volumnedgang på 9 prosent og en verdiøkning på 18 prosent eller 21 millioner kroner sammenlignet med november i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 4 285 tonn tørrfisk for 792 millioner kroner. Det er en volumnedgang på 10 prosent, og en verdiøkning på 15 prosent eller 102 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Kroatia og Italia var de største markedene for tørrfisk i november.

Verdien på sildeeksporten opp med 25 prosent

Norge eksporterte 66 000 tonn sild for 556 millioner kroner i november. Det er en volumøkning på 33 prosent og en verdiøkning på 25 prosent eller 111 millioner kroner sammenlignet med november i fjor

Hittil i år har Norge eksportert 310 300 tonn sild for 2,8 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 16 prosent, og en verdiøkning på 18 prosent eller 422 millioner kroner fra samme periode i fjor.

De største markedene for hel fryst sild i november var Egypt og Nigeria.

– Andelen fryst hel sild har økt i 2019. I fjor på samme tid var andelen fryst hel sild 32 prosent. Denne har i år økt til 41 prosent. Afrika har tatt en økende andel av denne eksporten med en vekst på totalt 213 prosent. Totalt har eksporten av fryst hel økt med 51 prosent, sier Aandahl.

Sterk prisvekst for makrell

Eksportprisen for fryst hel makrell var i november 18,19 kroner. Selv om dette var en nedgang på 0,41 kroner fra oktober, er eksportprisen for fryst makrell hittil i år 2,92 kroner eller 20 prosent høyere enn i fjor.

Norge eksporterte 39 400 tonn makrell for 736 millioner kroner i november. Det er en volumnedgang på 41 prosent og en verdinedgang på 31 prosent eller 324 millioner kroner fra november i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 219 000 tonn makrell for 3,9 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 8 prosent, og en verdiøkning på 12 prosent eller 405 millioner kroner fra samme periode i fjor.

I november har Japan og Kina vært de største markedene for makrell.

Skalldyr

Det ble eksportert 88 tonn kongekrabbe for 29 millioner kroner i november. Det er en nedgang i volum 50 prosent, mens verdien falt med 27 millioner kroner eller 48 prosent.

Hittil i år er det eksportert 1 900 tonn kongekrabbe, til en verdi av 585 millioner kroner. Volumet er på samme nivå som i fjor, mens verdien økte med 39 millioner kroner eller 7 prosent.

USA og Belgia var de største mottakere av kongekrabbe i november.

Norge eksporterte 1 100 tonn reker for 91 millioner kroner i november. Det er en økning på 3 prosent i volum, mens verdien er på samme nivå som i fjor.

Hittil i år er det eksportert 15 300 tonn reker til en verdi av 1 milliard kroner. Det er en volumøkning på 52 prosent og en verdiøkning på 32 prosent eller 249 millioner kroner.

– Den relativt store økningen i fangsten av reker i Barentshavet i år har vært med på å redusere prisen på reker. Størstedelen av den økte fangsten er gjort av andre nasjoner enn Norge, sier Frank Isaksen, sjefanalytiker i Norges sjømatråd.

Sverige og Storbritannia var de viktigste markedene for reker i november.