Nytt samarbeid skal styrke søk og redning i vann

Slik søker sonaren KM PulSAR gjennom havbunnen. Illustrasjon: Kongsberg Maritime

Fredag inngikk Redningsselskapet og Kongsberg Maritime en samarbeidsavtale om utvikling av søk- og redningsteknologi.

– Vi ønsker å bidra til at mennesker som er savnet og antatt omkommet på sjøen, blir raskere funnet, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet i en pressemelding.

Av de 82 personene som har druknet så langt i 2019, er tre fremdeles ikke funnet.

– For de pårørende er det viktig at antatt omkomne blir funnet så raskt som mulig. Å leve i uvisshet er en ekstra påkjenning, sier generalsekretær Rikke Lind.

Sonarsøk

Gjennom avtalen med Kongsberg Maritime, skal Redningsselskapet blant annet teste sonaren KM PulSAR. Sonaren kan taues etter en redningsskøyte mens den skanner gjennom store havområder på kort tid, og sender bilder av havbunnen som gjør at dykkere kan dykke rett ned på mulige funn. Redningsselskapet vil også teste Kongsberg Maritimes løsninger for overvåkning av dykkeoperasjoner.

– Sonarsøk må blir mer tilgjengelig. Vi ønsker å ha et spesialisert team som kan reise ut med sonaren ved behov, sier Rikke Lind, som har en oppfordring til justisminister Jøran Kallmyr og samfunnssikkerhetsminister Ingvil Tynes Tybring-Gjedde:

– Justis og beredskapsdepartementet bør ta et initiativ til mer samarbeid mellom privat næringsliv, det offentlige og frivillige organisasjoner. Vi må samhandle for å utnytte den teknologiske kompetansen til det beste for beredskapen, sier Rikke Lind.

Fem utviklingsområder

Senior Vice President Bjørn Javling i Kongsberg Maritime avd. Subsea og generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet, har undertegnet en samarbeidsavtale om utvikling av søk- og redningsteknologi.Senior Vice President Bjørn Javling i Kongsberg Maritime avd. Subsea og generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet, har undertegnet en samarbeidsavtale om utvikling av søk- og redningsteknologi.Avtalen mellom Kongsberg Maritime og Redningsselskapet, omfatter fem områder for utvikling av konsepter for søk og redning: Maritime operasjoner, redningsoperasjoner, søk i havoverflaten, undervannssøk og digitale løsninger.

– Med dette samarbeidet vil Kongsberg Maritime og Redningsselskapet teste ut moderne teknologi for å forbedre og effektivisere søk og redning. Kongsberg Maritime er stolt av å kunne samarbeide med Redningsselskapet om deres utrolig viktige arbeid, sier Bjørn Jalving, Senior Vice President i Kongsberg Maritime, avdeling Subsea.

Fire druknet i november

Redningsselskapets drukningsstatistikk viser at fire av de 82 som har druknet så langt i år, omkom i november.

En mann er savnet og antatt omkommet etter at en oppdrettsbåt kantret i dårlig vær på Helgelandskysten i Nordland. Det er den første registrerte drukningsulykken fra et yrkesfartøy i 2019.

En mann omkom etter at snøscooteren hans gikk gjennom isen på en elv i Finnmark. Dette er den eneste registrerte ulykken der en person har gått gjennom isen i år.

En kvinne og en mann druknet etter fall fra land/brygge i henholdsvis Telemark og Rogaland.

– Av de 82 omkomne, er 69 menn og 13 kvinner. Tre av de var 14 år eller yngre. Det ligger an til en nedgang i drukningsdødsfall på rundt 15 prosent i 2019 sammenlignet med fjoråret, da 102 personer omkom, opplyser Redningsselskapet.