Gjenopptar fiskeriforhandlingene med EU

Norge og EU er enige om å gjenoppta forhandlingene om en fiskeriavtale for 2020.

– Jeg hadde et godt møte med EUs fiskerikommissær Virginius Sinkevicius. Vi er enige om at partene skal tilbake til forhandlingsbordet, slik at vi kan bli enige om en fiskeriavtale for neste år, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Nesvik møtte EUs nye fiskerikommissær i Brussel i dag. Temaet for møtet var fiskerisamarbeidet med EU.

Tiltak for torsken

Norge og EU forhandler hvert år om en fiskeriavtale. Avtalen for 2020 skulle etter planen vært ferdigforhandlet fredag 6. desember. Partene ble imidlertid ikke enige, og forhandlingene ble stilt i bero.

Les også: Ikke i mål med fiskeriavtale for 2020 08.12.2019

– Vi må bli enige om forvaltningstiltak for torsk i Nordsjøen, som kan ivareta både bestanden, yngel og yrkesfiskerne neste år. Derfor er jeg glad for at forhandlingene nå fortsetter.

Forhandlingsdelegasjonene møtes i Brussel allerede i ettermiddag.

Tror på løsning

Fiskeri- og sjømatministeren har tro på en løsning.

– Norge har mål om en ansvarlig forvaltning av fiskebestandene i Nordsjøen, Vi har lang tradisjon for å finne gode løsninger sammen med EU, og jeg har tro på at denne tradisjonen videreføres, sier Nesvik.