TFO 2019: Tildeler 69 nye oljelisenser

Sylvi Listhaug annonserte tildelingen av utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden TFO 2019 under Oljeindustripolitisk Seminar i Sandefjord 14. januar 2020. Foto: Peder Qvale / OED

Olje- og energidepartementet tilbyr 69 utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden «Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2019» (TFO 2019).

– Jeg er stolt over å kunne tilby 69 nye utvinningstillatelser i årets TFO-runde. Selskapenes store interesse for å få tilgang til nytt leteareal viser at næringen har stor tro på den fremtidige verdiskapingen på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Sylvi Listhaug i en pressemelding.

De 69 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (33), Norskehavet (23) og Barentshavet (13). 28 ulike oljeselskaper, fra de store internasjonale selskapene til mindre norske leteselskaper, får tilbud om andeler i en eller flere av disse tillatelsene. 19 selskaper blir tilbudt operatørskap. Tillatelsene gis med et forpliktende arbeidsprogram, eller som tilleggsarealer til slike tillatelser.

– Letingen som nå skal skje i arealene som tildeles vil forhåpentligvis resultere i nye funn. Dette er viktig for å sikre lønnsomme arbeidsplasser, verdiskaping og statlige inntekter fremover for Norges største næring, fortsetter Listhaug.

TFO-konsesjonsrundene omfatter de mest utforskede områdene på norsk sokkel. Utfordringene i modne områder er særlig knyttet til at den forventede funnstørrelsen går ned. Små funn vil ikke kunne bære en selvstendig utbygging, men kan ha god lønnsomhet når de kan utnytte eksisterende og planlagt infrastruktur eller sees i sammenheng med andre funn eller planlagte utbygginger. Det er derfor viktig med tidsriktig påvisning og utnyttelse av slike ressurser.

Les statsråd Listhaugs innlegg på Oljeindustripolitisk seminar, der TFO 2019 ble annonsert: Norsk sokkel - en del av løsningen

Bekymring

Organisasjonen Fiskebåt har tidligere, i forbindelse med høringen for TFO 2019, uttrykt sterk bekymring for at det legges til rette for utstrakt oljeaktivitet ved viktige gyte- og oppvekstfelt for flere fiskeslag.

Les også: Fiskebåt er bekymret for gytefeltene 12.04.2019

pdfSe kart: Tilbud om utvinningstillatelser i TFO 20192.06 MB2.06 MB

pdfOversikt: Tildeling med arbeidsprogram i TFO 2019431.77 KB431.77 KB