Staten selger GIEK Kredittforsikring til Coface

Næringsminister Iselin Nybø. Foto: NFD

To måneder etter regjeringen fikk fullmakt til å avvikle eller selge GIEK Kredittforsikring AS, har Nærings- og fiskeridepartementet inngått en avtale om salg til franske Coface-gruppen.

– Dette er en god løsning for selskapet, de ansatte, selskapets kunder og for staten som eier. Som en del av Coface vil GIEK Kredittforsikring virksomhet få bedre forutsetninger for å utvikle tilfredsstillende lønnsomhet og opprettholde gode kundeforhold i Norge, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

GIEK Kredittforsikring er et selskap i kategori 1, og som betyr at statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid. Selskapet er heleid av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet og var tidligere en del av GIEK.

– Vi følger opp eierskapspolitikken. Staten skal bare eie når det er gode grunner til det. Det betyr blant annet at vi selger oss ut av selskaper der vi har fullmakt når forholdene ligger til rette. Regjeringen har fullmakt til å selge seg helt eller delvis ut av Entra, Mesta, Baneservice og Ambita. Jeg er fornøyd med å annonsere salget av GIEK Kredittforsikring andre uken på jobb som næringsminister, sier Nybø.

Les også: Føreslår sal av GIEK Kredittforsikring

Markedsmessige betingelser

GIEK Kredittforsikring AS tilbyr kortsiktig kredittforsikring på kommersielle vilkår. Selskapet har rundt 100 millioner kroner i årlige inntekter fra forsikringskunder og 30 ansatte. Årlig forsikret volum er i overkant av 60 milliarder kroner.

– Salget er et resultat av en åpen salgsprosess og gjennomføres på markedsmessige betingelser. Coface er en stor og velrennomert aktør i kredittforsikringsmarkedet, som har alle forutsetninger til å utvikle GIEK Kredittforsikrings virksomhet videre, sier Nybø.

– Bra for sjømatnæringen

Rundt 70 prosent av GIEK Kredittforsikring inntekter kommer fra selskaper innen fiskeri- og sjømatnæringen. Selskapet antas å ha en markedsandel på i overkant av 30 prosent på dette området.

– Jeg er glad for at GIEK Kredittforsikrings virksomhet får en frisk start med ny eier og bedre forutsetninger for å videreutvikle et tilbud jeg vet at næringen setter pris på, sier fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen

Salget er betinget av relevante myndighetsgodkjennelser.

Regjeringen har allerede, med virkning fra 1. januar 2020, opprettet et tilbud av kortsiktig kredittforsikring i etaten GIEK, for eksport til såkalte «non-marketable»-land, som et supplement til og ikke i konkurranse med markedet.