Regjeringspartiene og FrP er enige om kvotemeldingen

Fiskebåter ved Røst. Foto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

Det er lyttet til næringen og oppnådd enighet om at det ikke skal bli noe av statlig kvotebeholdning og forlenging av strukturkvoter.

Enigheten har følgende hovedpunkter:

 • Ingen statlig kvotebeholdning
 • Ingen strukturforlenging
 • Overgangsordninger på tre år for innføring av faktisk lengde som gruppeinndeling
 • Anledning til å endre fartøyets faktiske lengde tilbake til hjemmelslengde
 • Overgangsordning på fem år for samfiske med seg selv
 • Innføring av faste kvotefaktorer og avvikling av stigene
 • Innføring av en begrenset avgift på førstehåndsomsetning
 • Tette skott mellom lengdegruppene og overgang til faktisk lengde
 • Strategi for likestilling

   

– Enigheten legger grunnlaget for stabilitet og fortsatt høy verdiskaping, samtidig som den svarer ut noen av riksrevisjonens mest sentrale punkter, sier fiskeripolitisk talsperson i Høyre, Tom-Christer Nilsen, i en pressemelding.

Det er også enighet om overgangsordninger når man går over fra hjemmelslengde til faktisk lengde, og ved avvikling av samfiske med seg selv i torskefisket.

– Regjeringspartiene og FrP viderefører tradisjonen med å lytte til næringen selv når viktige fiskeripolitiske spørsmål skal avklares. Derfor har vi blitt enige om ikke å innføre en statlig kvotebeholdning. Det vil heller ikke bli åpnet for en forlengelse av tidsbegrensningen for strukturkvoter på 15 år. Begge disse beslutningene er tatt etter entydige råd fra næringen, og ikke som følge av press fra opposisjonen. På vegne av KrF er jeg svært glad for enigheten som er oppnådd om disse punktene, sier fiskeripolitisk talsperson i KrF, Steinar Reiten.

– I Venstre har vi hatt mange møter med aktører fra hele næringen, og disse har vi lyttet til når vi har behandlet kvotemeldingen. For Venstre har det vært viktig å styrke kystflåten, slik at vi sikrer levende kystsamfunn i hele Norge. Vi har også vært opptatt av å få på plass en styrt avvikling av samfiskeordningen, fordi den i praksis har fungert som en strukturordning. Ikke minst har det vært viktig å få på plass en enighet som skroter forslaget om en statlig kvotebeholdning. En samlet næring har tatt til ordet mot denne, og det har vi selvsagt lyttet til, sier næringspolitisk talsperson i Venstre, André N. Skjelstad.

– Da Fremskrittspartiet valgte å gå ut av Regjering, var vi klare på at vi fortsatt skal være konstruktive og løsningsorientert for å bidra til å lande en kvotemelding som bidrar til å skape stabilitet og forutsigbarhet for næringen. Den nye kvoteordningen vil gi positive utslag for kystsamfunnene og bidra til å skape økt aktivitet også på land. Dette er viktig for å utvikle fiskerinæringen i positiv retning i årene fremover, sier fiskeripolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Bengt Rune Strifeldt.

Les også: – Nødvendige avklaringer av politiske rammevilkår