Bearbeidingsplikten gjeninnføres

Illustrasjonsfoto: Tom Haga / Norwegian Seafood Council

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen opphever den midlertidige suspensjonen av bearbeidingsplikten.

– På grunn av koronasituasjonen opphevet vi bearbeidingsplikten for en kort periode. Dette gjorde vi for å sørge for at butikkene kunne få bedre tilgang til fryste produkter. I tillegg ønsket vi å sikre at kystflåten fikk levert fangsten sin. Nå er situasjonen i ferd med å normalisere seg. Derfor gjeninnfører vi bearbeidingsplikten, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Suspendert i mars

Pliktsystemet består av tre plikter; tilbudsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt. Bearbeidingsplikten innebærer at 70 prosent av torskefangstene som kjøpes i henhold til tilbudsplikt, skal bearbeides av bedriften som kjøper fisken.

Denne plikten ble midlertidig suspendert i mars i år. Bakgrunnen var koronasituasjonen, som førte store endringer i ferskfiskmarkedet. Store deler av markedet, blant annet hele hotell- og restaurantmarkedet, falt bort nesten umiddelbart.

Les også: Bearbeidingsplikten suspendert inntil videre

– Har gitt fleksibilitet

– Suspensjonen av bearbeidingsplikten har gitt bedriftene som kjøper torsk fra trålere større fleksibilitet, både når det gjelder produktvalg og valg av anlegg. Samtidig har det bidratt til at trålfanget fisk ikke har konkurrert med torsk fra kystfiskeflåten i det samme vanskelige markedet, sier Ingebrigtsen.