Bearbeidingsplikten suspendert inntil videre

Illustrasjonsfoto: Tom Haga / Norwegian Seafood Council

Bearbeidingsplikten i regelverket for tilbudsplikt for torsketrålere blir suspendert inntil videre.

Nærings- og fiskeridepartementet er opptatt av at de ulike leddene i produksjons- og logistikkjeden, fra fiskefartøy til butikk, fungerer best mulig i den situasjonen som har oppstått.

– Siktemålet er både at forsyningssikkerheten opprettholdes og at næringsvirksomheten ikke påvirkes i større grad enn nødvendig. Salgslagene har en viktig rolle å spille her, med de regulerings- og dirigeringshjemlene som disse har etter loven, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

– Jeg har derfor nå besluttet med umiddelbar virkning at bearbeidingsplikten i regelverket for tilbudsplikt for torsketrålere, blir suspendert inntil videre, sier ministeren.

Torsdag 12. mars gikk regjeringen ut med nye og omfattende tiltak for å bekjempe koronaviruset.

Les også: Matvareforsyning er en samfunnskritisk funksjon

Oppfordrer til samarbeid

Dette gir bedriftene et større mulighetsrom for å sikre at trålfanget torsk blir anvendt på en måte som ikke gjør avviklingen av fisket for mindre fartøy vanskeligere, samtidig som trålfanget fisk kan gå inn i en produksjon som også er viktig for etterfylling av matvarer til butikkene, mener Ingebrigtsen.

– Det er næringen selv som er best skikket til å sikre den gode samhandlingen her, og da bør vi i denne perioden fjerne bestemmelser som er eller kan bli en hindring for dette. Vi kan forvente at det må gjennomføres ytterligere reguleringer av fisket av hensyn til avtaket. Jeg vil sterkt oppfordre alle i næringen, fiskere så vel som kjøpere, om å samarbeide og stå samlet bak kollektive løsninger i den situasjonen vi er i, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Les også: Odd Emil Ingebrigtsen utnemnd til fiskeriminister