Gir dispensasjon til tørrfiskprodusentene

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Mattilsynet gir midlertidig dispensasjon for henging av fisk med hode til tørrfisk som følge av koronavirusutbruddet.

Covid-19 situasjonen har medført at markedssituasjonen for hvitfisknæringen er utfordrende. En dispensasjon vil gi næringen fleksibilitet og adgang til å eksportere til flere markeder. Mattilsynet har nå vedtatt å gi midlertidig dispensasjon fra fiskekvalitetsforskriften.

– Jeg har hatt tett og fortløpende dialog med sjømatnæringa gjennom hele koronakrisen. Å tillate henging av fisk med hode i tørrfiskproduksjonen har vært et etterspurt tiltak fra næringa som følge av koronavirusutbruddet. Mattilsynets midlertidige dispensasjonen fra fiskekvalitetsforskriften, vil gi næringen fleksibilitet i produksjonen nå som markedsituasjonen for hvitfisk strammer seg til, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Nærings- og fiskeridepartementet mottok brev fra Sjømat Norge 30. april 2020, hvor det ble bedt om dispensasjon fra fiskekvalitetsforskriftens som følge av covid-19 situasjonen. Norsk Villfisk og Norges Fiskarlag har også kontaktet departementet og støttet forespørselen fra Sjømat Norge.

– Fiskekvalitetsforskriften åpner for å gi dispensasjon i «særlige tilfeller», og situasjonen med koronavirusutbruddet kan absolutt sies å være et slikt tilfelle, sier Ingebrigtsen.

– Dispensasjonen er midlertidig og gjelder ut 2020, skriver Mattilsynet på sine nettsider.