Høring om overføring av torskekvote til 2021

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: NFD

For å motvirke eventuelle problemer ute i markedene, ønsker flere organisasjoner at det skal bli mulig for fiskere å overføre deler av torskekvoten til neste år. Forslaget sendes nå ut på høring.

– Koronautbruddet har i enkelte markeder ført til en svikt i etterspørselen etter fisk. Muligheten til å overføre kvoter vil gi større fleksibilitet for hver enkelt fisker, slik at de kan tilpasse seg situasjonen. Dette er noe næringens organisasjoner har etterlyst. Derfor sender vi dette forslaget på høring, slik at flere kan komme med sine innspill før vi tar en endelig beslutning, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Fiskeriavtalen med Russland gir Norge adgang til å overføre maksimalt 10 prosent av torskekvoten. Dette innebærer at Norge har adgang til å overføre inntil 32 729 tonn av årets kvote til 2021.

Les også: Enighet om norsk-russisk kvoteavtale for 2020

Tidligere har det kun vært mulig å overføre kvoter på gruppenivå, det vil si for alle fartøyene i en gruppe. Forslaget som nå skal ut på høring, innebærer at hver enkelt fisker selv kan bestemme om de vil overføre til neste år.

Mulige kriterier for overføring av torskekvoten

Det er Fiskeridirektoratet som skal gjennomføre høringen.

Nærings- og fiskeridepartementet ser for seg følgende kriterier for ordningen:

  • Ordningen gjelder for torsk, med mulighet for å utvide til andre hvitfiskfiskeslag.
  • Ordningen kan gjelde for alle fartøy i havgående flåte samt i lukket gruppe kyst. Kystfartøy under 11 meter er unntatt på grunn av overregulering.
  • Ordningen vil ikke gjelde for fartøyene i åpen gruppe.
  • Fiskeridirektoratets forutsetninger med tanke på deltakelse i fiske i 2020 og eierskap skal legges til grunn. Det vil si kravene fra prosjektet med
  • kvoteoverføring som ble gjennomført i 2017-2018 videreføres.