20 milliarder settes av til å sikre handel

Næringsminister Iselin Nybø. Foto: Øyvinn Myge / NFD

Regjeringen har satt av 20 milliarder kroner for å sikre bedrifter i Norge mot tap når de selger på kreditt. Ordningen trer i kraft i dag.

– Jeg er glad for at Stortinget har sluttet seg til forslaget. Den skal gjøre at handelen mellom bedrifter i Norge og kundene deres kan gå så normalt som mulig i en periode med stor usikkerhet, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Skal sikre salg i Norge og til utlandet

I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen å opprette en ny ordning i GIEK. Den nye garantiordningen skal bidra til at bedrifter i Norge fortsatt kan ha god tilgang på kredittforsikring.

Les også: Ny ordning skal hjelpe eksportører

– Sjømatnæringen har vært opptatt av å få på plass en slik ordning. Jeg er glad for at dette nå går i orden, slik at sjømatbedrifter i Norge kan fortsette å selge vår gode sjømat, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Kredittforsikring er en forsikring som brukes ved salg på kreditt, både ved innenlands salg og eksport. Forsikringen sørger for at selgeren får tilbakebetalt en del av salgssummen hvis kunden går konkurs eller ikke kan betale.

Gjelder alle bransjer

Den nye ordningen gjelder alle bransjer, og er godkjent av ESA. Du kan lese ESAs vedtak her.

Sjømatnæringen er en stor bruker av kortsiktig kredittforsikring. Innenlands salg og eksport av sjømat utgjør om lag 40 prosent av det totale forsikrede volumet for kredittforsikringsselskapene i Norge.

Kredittforsikring brukes også av annen industri, som for eksempel metall, mineral, skogbruk, byggevarer, papir, sportsutstyr og elektronikk.

Garantiordningen innebærer at staten tar risiko på vegne av kredittforsikringsselskapene. Bedriftene kan dermed henvende seg som normalt til sine forsikringsselskaper.